Aktualno

Brain Gym za zmanjšanje stresa otrok

Cilji: Udeleženci se seznanijo z dejavniki, ki vplivajo na odzivanje otroka v šoli ter vlogi učitelja pri zmanjševanju negativnega stresa pri otrocih. Spoznali bodo nekaj konkretnih tehnik sproščanja za otroke, večji del pa je namenjen Brain Gym tehniki, ki promovira igrivo in veselo učenje. Usmeri nas v uspehe in vsakemu pokaže močna področja, vse to pa vpliva na zmanjševanje stresa.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, učenec, vzgojitelj, otrok, igra, učenje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

  1. del: Dejavniki, ki vplivajo na odzivanje učenca v šoli – predavanje: mag. Vesna Koselj
  2. del: Konkretne tehnike sproščanja stresa otrok (dihalne vaje, joga za otroke, gibalne vaje,…) – delavnica: mag. Vesna Koselj
  3. del: Brain Gym in učenje z gibanjem – predavanje:: Mojca Vilfan
  4. del: Ustvarimo svoj ‘PACE’ za učenje (4 osnovne vaje iz sistema Brain Gym) – delavnica: Mojca Vilfan
  5. del: Trdna osnova za učenje brez stresa (Gradniki Gibanja) – delavnica: Mojca Vilfan
  6. del: Vključimo celo telo za uravnotežen socialni in čustveni razvoj Double Doodle Play) – delavnica: Mojca Vilfan

Predavateljici:

Mag. Vesna Koselj

je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica geografije, zaposlena v osnovni šoli kot svetovalna delavka več kot 12 let. Pred tem je poučevala tri leta na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana. Področje vedenjsko zahtevnejših učencev je začela proučevati že v času študija in svoja spoznanja strnila v diplomskem delu Družina in delikventnost. Svoje znanje je nadgradila na podiplomskem študiju. Svojo magistrsko nalogo Vpliv družine na vedenjsko zahtevnejšega otroka v šoli je zagovarjala leta 2009. Pri svojem delu se dnevno srečuje z vedenjsko zahtevnejšimi  otroki. Svoje teoretične in praktične izkušnje nam bo predstavila na izobraževanju.

 

 

Mojca Vilfan

je prof. razrednega pouka in defektologije DP-FIBO, učiteljica in svetovalka Brain Gym, Optimal Brain Organization in Double Doodle Play z licenco Edu-K Foundation (www.braingym.org) in Building Block Activities of Movement Based Learning (Movement Based Learning, Inc.; www.movementbasedlearning.com). Učiteljica z nazivom svetnica že vrsto let dela z otroi vseh sposobnosti, vključenimi v večinske in specialne šole in vrtce v glavnem kot učiteljica, pa tudi kot individualna terapevtka/učiteljica. V svoje delo vpletam metode Edukacijske Kineziologije in učenja z gibanjem.  Poleg individualnega dela z otroci (in odraslimi, tudi učitelji) veliko pozornost usmerja iskanju in oblikovanju sistemov in oblik dela s skupinami otrok oz. oddelkom, kar sproti preverjam v praksi. Išče načine, kako v redni pouk implementirati elemente, ki otroke in učitelje krepijo in spodbujajo k učenju in poučevanju brez stresa. Posebej se posveča otrokom z učnimi težavami, avtizmom in hiperaktivnostjo ter njihovi ne-integraciji v slovenski prostor. Teoretično znanje mnogih izobraževanj, v glavnem v tujini, skupaj s svojimi izkušnjami iz prakse že vrsto let uspešno prenaša na kolektive in posameznike na vseh stopnjah slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Samostojno izvaja tudi licenčne seminarje s področja Edukacijske Kineziologije (www.braingym.si) Svoje delo je leta 2009 predstavila na svetovnem kongresu CPLOL v Ljubljani ter mednarodnem kongresu Brain Gym v Radovljici. Priložnostno piše članke za poljudne revije o vzgoji in izobraževanju otrok. Kot predavateljica in izvajalka delavnic redno sodeluje pri različnih izobraževanjih na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zadnjih 10 let redno izobražujem strokovne delavce v okviru licenčnega programa Edu-K Foundation v Sloveniji in na Hrvaškem.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 69 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi, prav tako pa tudi prigrizke med odmori, osvežilne napitke in preprosto kosilo.

Popusti:
10% – samoplačniki – prva udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
12% – samoplačniki – druga udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
15% – samoplačniki – tretja (in več) udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje

In še namig: Program seminarja je mogoče izvesti za celoten kolektiv šole!  

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 


Prijava na dogodek

Moji podatki

Rojstni datum je potreben za izdajo ustreznega potrdila
vpišite številko brez presledka

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja.

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

 

Datum

09 Nov 2019

Ura

9:00 - 15:00

Cena

Kotizacija znaša 69 eur - popust na zvestobo za samoplačnike (10% za prvo, 12% za drugo, 15% za tretjo (ali več) udeležbo)

Lokacija

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si