Aktualno

Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
QR Code

Datum

07 Mar 2020

Ura

9:00 - 15:00

Cena

Kotizacija znaša 69 eur - popust na zvestobo za samoplačnike (10% za prvo, 12% za drugo, 15% za tretjo (ali več) udeležbo)

Naj bo stres motivator za spodbudno učno okolje (in ne tihi ubijalec)

Cilji: Udeleženci seminarja spoznajo naravo stresa in njihove različne vloge v delovnem procesu (uslužbenec, strokovnjak, človek). Kako upravljati s stresom, da stres ne upravlja z nami? Kaj se zgodi, če simptomov ne jemljemo dovolj resno? Pričevanja in nasveti predavateljice, ki se je sama soočila z izgorelostjo kot zaposlena v VIZ. Individualno analiziranje obstoječega stanja in osebni načrt po S.M.A.R.T. metodi.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ. Vsebina seminarja je primerna tudi za udeležence/ke, ki niso vključeni v program vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: stres, izgorelost, učitelj, šola, vzgojitelj, vrtec, zaposleni, svetovalni delavci

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Vsebina:

  1. del: Vpliv stresa na učno okolje – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Stres, stresorji, simptomi stresa, pozitivni in negativni stres – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  3. delStres in izgorevanje (znaki, faze, dejavniki…) – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  4. delDejavniki stresa pri pedagoškem delavcu (uslužbenec, strokovnjak, človek) – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Predstavitev nekaterih tehnik sproščanja (dihalne vaje, organizacija časa, upravljanje s čustvi,…) – delavnica: Tadeja Podgorelec
  6. del: Analiziranje obstoječega stanja in osebni načrt po S.M.A.R.T. metodi (individualno delo) – delavnica: Tadeja Podgorelec

V okviru seminarja se bodo udeleženci tudi praktično seznanili z nekaterimi primeri tehnik sproščanja.

Predavateljici:

Mag. Martina Šetina Čož,

je svetnica VIZ z mednarodnima certifikatoma NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja in predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje v Javnem zavodu Cene Štupar Ljubljana, certifikat »Usposobljen promotor zdravja«, 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja, 13 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Sama se je soočila s hujšo obliko izgorelosti in jo uspešno premagala. Vsakodnevno se s stresnimi situacijami pedagoških delavcev sooča kot pedagoška vodja v štirih zasebnih vrtcih. Avtorica knjige Posel smo ljudje. Več

 Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 17 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 69 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi. Udeležencem so brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo.

Popusti:
10% – samoplačniki – prva udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
12% – samoplačniki – druga udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
15% – samoplačniki – tretja (in več) udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje

In še namig:

Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  
Vsebina seminarja je primerna tudi za udeležence/ke, ki niso vključeni v program vzgoje in izobraževanja.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Moji podatki

Rojstni datum je potreben za izdajo ustreznega potrdila
vpišite številko brez presledka
Prosimo vas, da ste pozorni, da navedete pravilni e-naslov, saj boste potrditev vaše prijave prejeli na e-naslov, naveden v tej prijavi. Če e-naslov ni pravilen, potrditvena e-pošta ne more prispeti do vas.

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

ČE POTRDITVENE E-POŠTE NE BOSTE PREJELI, VAS PROSIMO, DA PREVERITE ŠE MED VSILJENO POŠTO.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si