Aktualno

Uspešno sodelovanje s starši

Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom dobrega sodelovanja učiteljev s starši, ustreznega odnosa učitelja ter njegovega prepoznavanja neverbalnega sporočanja staršev ter pomena zdrave samopodobe učitelja za uspešno komuniciranje starši. Seznanijo se s praktičnimi napotki, kako uspešno reševati najpogostejše težave pri komuniciranju s starši.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.

Ključne besede: učitelj, učenec, šola, komunikacija, starši, konflikt, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Vsebina:

  1. del: Cilji in možnosti komuniciranja s starši – predavanje: Mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Ustrezen odnos učitelja do staršev, pomen zdrave samopodobe učitelja za uspeh komuniciranja s starši – delavnica: Mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Predvidljivost dinamike komunikacije, prepoznavanje neverbalnega sporočanja staršev – delavnica: Mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Najpogostejše težave pri komuniciranju s starši – delavnica: Mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Sporočanje manj prijetnih sporočil – delavnica: Tadeja Podgorelec
  6. del: Kaj storiti, ko nas starši nočejo slišati? Obvladovanje neprimernih napadov staršev – delavnica: Tadeja Podgorelec
  7. del: Komunikacija s starši, ki ne upoštevajo avtonomije šole – delavnica: Tadeja Podgorelec
  8. del: Praktični primeri uspešnega reševanja konfliktov s starši – delavnica: Tadeja Podgorelec

 

Predavateljici:

Mag. Martina Šetina Čož,

je svetnica VIZ z mednarodnima certifikatoma NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja in predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje v Javnem zavodu Cene Štupar Ljubljana, 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja, 13 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Vsakodnevno se s situacijami pedagoških delavcev, s katerimi se srečujejo pedagoški delavci, sooča kot pedagoška vodja v štirih zasebnih vrtcih. Avtorica knjige Posel smo ljudje. Več

 

 Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 17 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 69 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi. Udeležencem so brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo.

Popusti:
10% – samoplačniki – prva udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
12% – samoplačniki – druga udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
15% – samoplačniki – tretja (in več) udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje

In še namig: Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 


Prijava na dogodek

Moji podatki

Rojstni datum je potreben za izdajo ustreznega potrdila
vpišite številko brez presledka

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

 

Datum

01 Feb 2020

Ura

9:00 - 15:00

Cena

Kotizacija znaša 69 eur - glej popuste na zvestobo za samoplačnike - 10% za prvo, 12% za drugo, 15% za tretjo (ali več) udeležbo)

Lokacija

Družbeni dom Grosuplje
Taborska cesta 1, Grosuplje
Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si