Aktualno

Vloga svetovalnega delavca-ke pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami v učno okolje

IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZNANJE, BREZJE PRI GROSUPLJEM 81, 1290 GROSUPLJE

Št. točk: 0,5

Koordinator: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

Ključne besede:  Svetovalni delavec, kurikulum, učenci, učenke, šola

Ciljna skupina: Svetovalni delavci v OŠ in vrtcih

Št. ur: 8 ur (strnjeno)

Cilji: Udeleženci seminarja spoznajo delovna področja in naloge SD z vidika pričakovanj in potreb v praksi – kje, kdaj, na kakšen način potrebujejo podporo SD učenci, učitelji in starši ter kako vzpostaviti dobro sodelovanje z vodstvom šole? Na kaj naj bodo posebno pozorni? Kako sproti rangirati prioritetne naloge in kako prilagajati svetovalno delo trenutnim potrebam? Seminar bo obogaten z lastnimi primeri in izkušnjami iz predavateljičine 15-letne prakse v šolskem svetovalnem delu.

Obveznosti: Udeleženci seminarja bodo aktivno vključeni glede na izkazane želje in pripravljenost. (Dialogi, igre vlog in delavnice – po želji.)

Pogoji: /

Opombe: Program je primeren za celoten kolektiv.

Vsebina:

 • Kaj v zvezi z OPP nalagajo Programske smernice za svetovalno službo v OŠ?

predavanje: Tadeja Podgorelec

 • Posebne skupine učencev – izzivi in poudarki

predavanje: Tadeja Podgorelec

 • Oblike pomoči učencem in vključevanje svetovalnega delavca

delavnica: Tadeja Podgorelec

 • Kakšno podporo potrebuje učitelj pri inkluziji OPP?

predavanje: Lea Lenart

 • Vidik otroka/osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

predavanje: Lea Lenart

 • Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje svetovalnega dela

delavnica: Tadeja Podgorelec, Lea Lenart

Predavateljica:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 15 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Zadnjih nekaj let je gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Lea Lenart

Lea Lenart je magistrica profesorica angleščine in andragogike, ki zadnji dve leti poučuje angleščino na osnovni šoli, eno leto je bila tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči. Leta 2015 je kot asistentka poučevala na International School of Bergen na Norveškem, kjer si je nabrala veliko izkušenj povezanih z inkluzijo učencev s posebnimi potrebami. Ukvarja se tudi z individualnim poučevanjem ter svetovanjem otrokom z disleksijo in sodeluje z Inštitutom za disleksijo. Poklicno in osebno jo zanimajo učenci s posebnimi potrebami, saj ima sama disleksijo in motnjo pomanjkanja pozornosti. To temo je začela podrobno razlikovati med pisanjem magistrske naloge z naslovom Učne težave in strategije študentov z disleksijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poklicni in osebni izziv ji predstavljata poučevanje in inkluzija otrok s posebnimi potrebami; tako pri pouku angleščine, kot tudi pri ostalih predmetih, saj kot oseba s specifičnimi učnimi težavami iz lastnih izkušenj ve, s kakšnimi težavami in izzivi se vsakodnevno srečujejo učenci s posebnimi potrebami.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 69 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, prigrizke, preprosto kosilo in osvežilne napitke.

Popusti:
10% – samoplačniki – prva udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
12% – samoplačniki – druga udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
15% – samoplačniki – tretja (in več) udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje


Prijava na dogodek

Moji podatki

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja.

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

 • 00

  Dni

 • 00

  ur

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Datum

19 Jan 2019

Ura

9:00 - 15:00

Cena

Kotizacija znaša 69 eur (za samoplačnike in naše dosedanje udeležence 63 eur) in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, prigrizke, preprosto kosilo in osvežilne napitke.

Lokacija

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si