Organiziramo in izvajamo različne dogodke na območju celotne Slovenije ali pa s strokovnimi prispevki sodelujemo na konferencah. Naši programi so praktično naravnani, saj želimo na udeležence prenesti izkušnje, obogatene s strokovnim znanjem. Sodelujemo s priznanimi in izkušenimi strokovnjaki, ki programom dajejo dodatno težo in učinkovitost.

PROGRAMI


Enodnevni organiziran program

Preverite ponudbo.

Dvodnevni organiziran program

Preverite ponudbo.

Individualna ponudba

Želite organizirati​i izobraževalni ali družabni dogodek, nimate časa oziroma ne veste kako?​
Z veseljem vam pri tem pomagamo...

Povabimo vas, da izpolnite obrazec, ki nam bo pomagal, da bomo vaše potrebe bolje razumeli in se nanje bolje pripravili. Hvala vam za vaše povpraševanje in s tem izkazano zaupanje. Ne bomo vas razočarali.


Želim ponudbo

Pretekli dogodki

Izobraževalni zavod Znanje se že vse od svojega začetka ukvarja z organizacijo in izvedbo različnih izobraževalnih in drugih dogodkov. Naj omenimo le nekatere:

 • Seminar za udeležence 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom “Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti”, Portorož, 24. marec 2011
 • organizacija konference z naslovom Posel smo ljudje »Več etike – več zdravja«,Hotel Plaza Ljubljana, oktober 2013
 • organizacija in izvedba seminarja za vzgojiteljice vrtca Čebelica “Razstresi stres“- Šentjernej, 21.2.2013
 • organizacija in izvedba predavanja mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na 47. mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba 1. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Dobra komunikacija – osnova dobrega posla,Grosuplje, oktober 2014
 • organizacija in izvedba delavnice za vzgojitelje na temo “NLP za vsak dan” – Dijaški dom Novo mesto, 30.10.2014
 • organizacija seminarja na temo “Poslovni bonton“- HETA Asset Resolution d.o.o. – Ljubljana, december 2014
 • organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževalno-družabnega srečanja z naslovom Poslovna ženska – multipraktik, Hotel Jelovica Bled, december 2014
 • organizacija in izvedba predavanja mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na 48. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba izobraževalnega dogodka Drobne skrivnosti predšolske vzgoje. Predavanje Marka Juhanta za Zasebni vrtec Kobacaj v dvorani OZS Grosuplje, maj 2015
 • organizacija in izvedba seminarja za knjižničarje “Komuniciranje z uporabniki različnih generacij” – Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • organizacija in izvedba 2. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Prodreti in uspeti na tujih trgih, Grosuplje, oktober 2015
 • organizacija in izvedba 3. srečanja podjetnic občine Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Od nič do uspeha, Grosuplje, 6.10. 2016
 • organizacija in izvedba projekta Promocija deficitarnih poklicev po osnovnih šolah v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno
 • Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2016
 • Seminar za pedagoške delavce na temo “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma” – Grosuplje, 19.11.2016
 • Aktivno sodelovanje na konferencah in posvetih:
 • Prispevek z naslovom “Spoznavanje talentov zaposlenih s pomočjo analize osebnostnega tipa“, 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 20.-22.marec 2013
 • Seminar za udeležence 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti – mag. Martina Šetina Čož: “Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti”,
  Portorož, 24. marec 2011
 • organizacija konference z naslovom Posel smo ljudje »Več etike – več zdravja«,
  Hotel Plaza Ljubljana, oktober 2013
 • organizacija in izvedba seminarja za vzgojiteljice vrtca Čebelica – Martina Šetina Čož:Razstresi stres“- Šentjernej, 21.2.2013
 • organizacija in izvedba predavanja Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na
  47. mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba 1. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem,
  v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Dobra komunikacija – osnova dobrega posla, Grosuplje, oktober 2014
 • organizacija in izvedba delavnice za vzgojitelje – Martina Šetina Čož:NLP za vsak dan” – Dijaški dom Novo mesto, 30.10.2014
 • organizacija seminarja Bojana Košnik: “Poslovni bonton“- HETA Asset Resolution d.o.o. – Ljubljana, december 2014
 • organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževalno-družabnega srečanja na Bledu za vodstvo manjšega podjetja – mag. Martina Šetina Čož: Poslovna ženska – multipraktik,
  Hotel Jelovica Bled, december 2014
 • organizacija in izvedba predavanja Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na
  48. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba izobraževalnega dogodka – Marko Juhant: Drobne skrivnosti predšolske vzgoje. Zasebni vrtec Kobacaj v dvorani OZS Grosuplje, maj 2015
 • organizacija in izvedba seminarja za knjižničarje – Martina Šetina Čož:
  “Komuniciranje z uporabniki različnih generacij”
  – Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • organizacija in izvedba izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem,
  v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Prodreti in uspeti na tujih trgih. Aktivno sodelovanje CEMP GZS, OZS, SPIRIT, SID, SID Zavarovalnica, Grosuplje, oktober 2015
 • organizacija in izvedba srečanja podjetnic in poslovnih žensk občine Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Od nič do uspeha, Grosuplje, 6.10. 2016
 • organizacija in izvedba projekta »Brez njih ne gre!«Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Vrtec Medvode, 15.11.2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož:
  “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma
  ” – Grosuplje, 19.11.2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož:
  “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma
  ” – Vrtec Ig, 18.1.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Vrtec Ig, 24.1.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 1. del« –
  OŠ Voličina, 9.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 2. del« –
  OŠ Voličina, 16.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Grosuplje, 25.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Obvladujem stres” – Grosuplje, 8.4.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Obvladujem stres« – OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 19.4.2017
 • organizacija in izvedba projekta »Brez njih ne gre!«Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2017
 • organizacija in izvedba srečanja podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Kako naj zraste?, Grosuplje, 5.10. 2017

in drugi…