Promocija deficitarnih poklicev

mojcanovice in dogodki

Izobraževalni zavod Znanje je, skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje in ob podpori Občine Grosuplje, v mesecu septembru in oktobru 2017 izvedel projekt Promocija deficitarnih poklicev po osnovnih šol v občini Grosuplje z naslovom
»Brez njih ne gre«.

Projekt je potekal že drugo leto, namen projekta pa je bil devetošolce spodbuditi k spoštovanju teh poklicev ter zavedanju njihovega pomena za naše kakovostno vsakdanje življenje, saj preprosto brez njih ne gre. Obenem pa smo jih želeli spodbuditi za morebitno odločitev za katerega izmed njih.

Projekt je bil sestavljen iz več delov:

  1. ekskurzija z devetošolci na Ulico obrti na 50. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju,
  2. predavanja za devetošolce po osnovnih šolah v občini Grosuplje,
  3. ekskurzije z devetošolci k obrtnikom/podjetnikom v Grosupljem,

Vodja projekta je bila mag. Martina Šetina Čož, pri izvedbi projekta smo iskreno hvaležni strokovnim sodelavcem posameznih šol za njihovo uspešno sodelovanje:

  • Aljoša Dornik, psiholog na OŠ Brinje Grosuplje,
  • Tadeja Podgorelec, svetovalna delavka OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in
  • Neža Rajh, svetovalna delavka OŠ Šmarje Sap.

Prvi del: obisk Ulice obrti na 50. MOS v Celju

V sredo, 13. septembra 2017 smo s skupino devetošolcev iz vseh treh grosupeljskih osnovnih šol, v spremstvu njihovih spremljevalcev, obiskali Ulico obrti na
50. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Ob prihodu smo najprej obiskali razstavni prostor Obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje.

Nato smo se preselili na Ulico obrti, kjer so se devetošolci lahko na enem mestu seznanili z 11 različnimi poklici (tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, kamnosek, pek, slaščičar, gastronomsko hotelske storitve (kuhar, natakar), orodjar – oblikovalec kovin, mizar, elektrikar, avtoserviser in avtokaroserist), delo nekaterih poklicev pa tudi preizkusili.

Osrednja točka ulice obrti je bila »Vajeniška pisarna«, kjer so se devetošolci lahko seznanili z vsemi informacijami o izvajanju vajeništva.

 

Drugi del: Predavanja za devetošolce po osnovnih šolah v občini Grosuplje

Devetošolci so se seznanili z deficitarnimi poklici, kako vplivajo na naše življenje, zakaj se je dobro odločiti za deficitarni poklic (zanesljiva zaposlitev, štipendija za deficitarne poklice, večja možnost za podjetniško pot,…)

Seznanili so si s spletno stranjo www.mojaizbira.si, kjer je sklop videopredstavitev posameznih poklicev. Ob koncu so devetošolci izpolnili vprašalnike, katere poklice si želijo ogledati v realnem okolju.

Terminski pregled predavanj:

 

zap.
št.
datum število predavanj osnovna šola število devetošolcev
1. 12.9.2017 4 Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje 103
2. 19.9.2017 2 Osnovna šola Šmarje Sap 39
3. 21.9.2017 5 Osnovna šola Brinje Grosuplje  (tehnični dan z naslovom »Spoznavam poklice«) 66
SKUPAJ: 11 208

 

 

Četrti del: ekskurzije z devetošolci k obrtnikom/podjetnikom v občini Grosuplje

V četrtem delu so imeli devetošolci priložnost spoznati nekatere poklice konkretno v praksi.  Obiskali smo nekaj obrtnikov/podjetnikov v lokalnem okolju, kjer so se srečali z zaposlenimi, ki so jim v neformalnem pogovoru predstavili svetlejše in temnejše plati poklica.

Poklic mizarja

Dne 23. 10. 2017 smo z devetošolci obiskali podjetje MZG d.o.o. Grosuplje, kjer nas je skozi proizvodnjo vodil g. Roman Zupančič, direktor podjetja. Devetošolci so imeli priložnost spoznati uporabnost poklica mizarja ter se seznanili kako veliko povpraševanje je po tem poklicu.

Poklic elektrikarja

Dne 24.10.2017 so se devetošolci v elektro trgovini Elektro Klemen srečali z električarjem Janezom Svetkom (SVETILA SVETEK), ki nam je predstavil poklic električarja, njegovo delo ter nevarnosti in prednosti poklica.

  

Poklic peka in slaščičarja

Dne 25.10.2017 so devetošolci obiskali podjetje DON DON d.o.o. v Grosupljem, kjer so nam predstavili delo peka in slaščičarja.

 

Vsi sodelujoči v projektu smo bili enotnega mnenja, da je projekt dosegel svoj namen, saj smo na pomen deficitarnih poklicev še bolj organizirano opozorili. V primerjavi z lanskim letom smo projekt nadgradili in dodatno obogatili. S projektom je potrebno nadaljevati, če želimo mladih čimbolj približati te nujno potrebne poklice. Zavedamo pa se dejstva, da imajo pri odločitvi za nadaljnje šolanje velik vpliv starši. In le s skupnimi močmi bomo lahko marsikateremu osnovnošolcu pomagali, da se bo odločil za poklic, ki je morda manj priljubljen, a ga veseli in bo v njem zadovoljen in uspešen.

Hvaležni smo, da se tega zaveda tudi Občina Grosuplje, zato verjamemo, da bo navedeni projekt podprla tudi v prihodnjem letu.

mag. Martina Šetina Čož
vodja projekta