5. srečanje podjetnic in poslovnih žensk »Moč urejene podobe«

mojcanovice in dogodki, Seminarji za Viz, srečanje podjetnic

V četrtek, 4. oktobra 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekalo že 5. Srečanje podjetnic in poslovnih žensk, katerega nosilna tema je tokrat bila Moč urejene podobe.

Kar 60 udeleženk srečanja, podjetnic in poslovnih žensk, je uvodoma lepo pozdravila direktorica Izobraževalnega zavoda Znanje mag. Martina Šetina Čož, poseben pozdrav pa namenila tudi županu dr. Petru Verliču, direktorju občinske uprave mag. Dušanu Hočevarju, predsedniku Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje Milanu Sašku in sekretarju Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje Janezu Bajtu. Povedala je, da ta dogodek vsako leto poteka v sodelovanju z Občino Grosuplje in Območno obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje in ponosno dodala, da je letošnji že 5. po vrsti. Število udeleženk pa je vsako leto večje. In glede na to, da smo prišli že do 5. srečanja, se ji je zdelo prav, da se ob tej priložnosti na kratko sprehodimo od tistega prvega, ki je potekalo oktobra 2014, tema pa je bila Kultura vedenja in poslovni bonton, srečanje leto kasneje je nosilo naslov Ženska v poslovnem svetu doma in v tujini, tema naslednjega srečanja je bila Od nič do uspeha, sledilo je srečanje na temo Kako naj zraste, tema letošnjega srečanja se je glasila Moč urejene podobe. »Verjamem, da bo tudi današnje srečanje, kot so bila vsa dosedanja, polno energije. In verjamem, da se bodo spletle nove ali pa osvežile že spletene vezi na preteklih srečanjih. Želim vam, da bi se imele lepo,« je še dejala.

Podjetnice in poslovne ženske je na srečanju lepo pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. Povedal je, da se še spomni tistega prvega pogovora z direktorico mag. Martino Šetina Čož, ko je s posebno energijo in zagnanostjo predstavila ta dogodek, za ženke, za podjetnice, ki bodo naredile premike v tej občini. Nekoliko v šali je še dodal, da so tudi v občinski upravi ženske v večini, tako da lahko rečemo, da nas skozi vse te projekte v naši občini vodijo ženske. Sicer pa, pomembno je znanje, energija, vedno je pomembno tudi sodelovanje, in to je potem tisto, kar vodi k uspehu.

Občina Grosuplje je zelo razvojno naravnana, zelo projektno naravnana oz. kot so nas prepoznali tudi drugi, je zelo prodorna. Ob tej priložnosti je zato župan našim podjetnicam na kratko opisal, kako si zamišljamo razvoj občine v prihodnje, mogoče še kakšna dodatna zamisel pride tudi iz njihove strani.

Izgradnja nadvoza Brezje čez železniško progo proti Sončnim dvorom se zaključuje, drugo leto pa se že začne celovita prenova železniške postaje, v sklopu katere se bo porušil tudi obstoječi nadvoz Motvoz in zgradil nov, širši, uredila se bosta dva podhoda, prvi na mestu, kjer je zdaj nevaren nivojski prehod, podhod bo za pešce in kolesarje, pri železniški postaji pa se bo uredil podhod z dostopi na perone. Ko bo začel vozit vlak tudi s Kočevja, bo frekvenca vlakov iz Grosupljega proti Ljubljani in nazaj še večja. Že naslednje leto bomo pričeli tudi z izgradnjo parkirne hiše P + R Grosuplje, poleg avtobusne in železniške postaje, uporaba javnega prevoza bo tako za vse nas še bolj prijazna. In izredno veseli smo, da nam je za ta projekt uspelo pridobiti kar 1.600.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

V naslednjih letih bomo pri občini zgradili novo kulturno dvorano, na mestu, kjer je obstoječi kulturni dom, pa novo glasbeno šolo. Resno se bomo zavzeli tudi za ureditev mestnega trga, kot si ga občinsko središče zasluži. Med drugim bomo Kolodvorsko cesto preuredili v pešcono.

Nastala bosta Mestni park Koščakov hrib in Športni park Grosuplje z raznovrstnimi športno – rekreativnimi vsebinami. Da bo zagotovljena tudi naša protipoplavna zaščita, bomo zgradili zadrževalnik Veliki potok. Po vsej občini, po vseh naših krajevnih skupnostih bomo še naprej urejali lokalne ceste in javne poti. Želeli pa bi si tudi, da bi zgradili kanalizacijsko omrežje v vsa gospodinjstva, zato upamo, da bo vlada uspešna pri pripravi razpisov, na katere bi se s svojimi projekti lahko prijavile občine, in tako pridobile nepovratna evropska sredstva, ki so sicer Republiki Sloveniji na voljo.

Župan je svoj govor po vseh teh naštetih projektih že želel zaključiti, a se mu je vseeno zdelo pomembno, da izpostavi tudi razvoj turizma v naši občini, ki trenutno predstavlja veliko prioriteto. Da bomo k razvoju turizma pristopili na bolj strokoven način, smo ustanovili zavod Turizem Grosuplje, kar pa ne pomeni, da bi zato naša društva izgubila na pomenu ali bila kakorkoli zapostavljena, bodo del te zgodbe. Skoraj 800.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev nam je tudi z dobrim delom našega medobčinskega razvojnega centra uspelo pridobiti za Krajinski park Radensko polje, kjer bomo med drugim pri izviru Šice uredili naravovarstveni center Šica. »Ampak sam vedno pravim, turistov bomo v naši občini veseli, a še prej moramo mi sami spoznati našo občino, naš krajinski park, kaj nam ponuja,« je dejal župan, svoj govor pa zaokrožil z besedami: »Ponosni smo, da smo ena najbolj prodornih občin, del te uspešne zgodbe pa ste tudi ve, drage gospe, ki vsaka na svojem področju deluje, ustvarja in si prizadeva za to, da se imamo vsi skupaj lepo. Vse dobro vam želim in lep in prijeten dan danes«.

V nadaljevanju srečanja je o kulturi oblačenja poslovne ženske spregovorila Bojana Košnik Čuk, mednarodno priznana predavateljica s področja poslovnega bontona, v katerega je vključena tudi kultura oblačenja poslovne ženske. Predstavila je zakonitosti, ki jih mora ženska spoštovati v poslovnem svetu, s poudarkom na novostih in trendih.

Na srečanju so spregovorile tudi Barbara Kolar iz Šentvida pri Stični, uveljavljena diplomirana kozmetičarka s svojim lastnim kozmetičnim salonom Estetika Barbeeleen na Lavrici, ter Barbara Franjić in Bojana Šerjak, Grosupeljčanki, modni oblikovalki, ki skupaj z ostalimi slovenskimi oblikovalci s področja mode in uporabne umetnosti tvorijo Zadrugo ZOOFA.

Tadeja Bučar iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je našim podjetnicam predstavila nov nacionalni sistem SPOT, Slovensko poslovno točko, za nekaj prijetnih glasbenih trenutkov pa je poskrbel Maj Vrhovec iz Glasbene šole Lipičnik.

Pripravila : Jana Roštan

Povzeto iz spletne strani www.grosuplje.si.

Nekaj utrinkov

[envira-gallery id=”2386″]