Bojana Košnik

Mednarodno priznana strokovnjakinja s področja diplomatskega in poslovnega protokola, ki zagovarja stališče, da nam poznavanje pravil lepega vedenja
omogoča, da se samozavestno in s tem uspešneje odločamo v različnih poslovnih situacijah.
Je direktorica in lastnica podjetja Bonton, d. o. o. (podjetje za svetovanje, posredovanje in organizacijo v sklopu katerega deluje tudi Šola poslovnega in
diplomatskega protokola bontona).

20 LETNE IZKUŠNJE – POSLOVNI IN DIPLOMATSKI BONTON
Predavateljica je univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine, ki jo je pot zanesla v protokolarne vode in je službovala kot:
Ministrstvo za zunanje zadeve RS

 •  namestnica vodje Diplomatskega protokola (svetovalka ministra)
 • vršilka dolžnosti vodje Diplomatskega protokola (svetovalka ministra)

Služba Vlade RS za evropske zadeve

 • vodja Protokola (svetovalka vlade)

Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve Brdo

 • direktorica za protokol, gostinstvo in turizem (svetovalka vlade)

Mestna občina Ljubljana, kabinet županje

 • vodja Protokola mesta Ljubljana (do 31. 9. 2002)

Ministrstvo za obrambo RS

 • vodja Službe za protokol (sekretarka) do oktobra 2005

Bonton, d. o. o.,

 • podjetje za svetovanje, izobraževanje, v sklopu katerega deluje tudi

Šola poslovnega in diplomatskega protokola,

 • direktorica in lastnica

DODATNA STROKOVNA USPOSABLJANJA:

 • izpopolnjevanje na slovenskem veleposlaništvu v Bernu, 1996 (pri ambasadorju, nekdanjemu šefu Državnega protokola RS gospodu Željku Jegliču)
 • izpopolnjevanje na Ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske konfederacije v Bernu, 1996 (diplomatski protokol pri ambasadorju gospodu Danielu von Muraltu, vojaški protokol pri polkovniku Ringgenbergu, knežji protokol kneževine Liechteinstein)
 • sodelovanje na II. mednarodnem kongresu protokola v Španiji, Sevilla, 1997
 • izpopolnjevanje na Ministrstvu za obrambo, Budimpešta, Madržarska,1997
 • učna delavnica Izvirnost, estetika in promocijska protokolarnih daril, Portorož,1996 (prof. dr. Janez Bogataj),
  ter številna druga predavanja prof. dr. Janeza Bogataja.

PREDAVANJA:
Samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in
kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah,
številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in
Hrvaški. Predavateljica na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled.

BIBLIOGRAFIJA:
Objavljeni strokovni prispevki v okviru:

 • Gospodarskega vestnika,
 • Službe Vlade RS za evropske zadeve,
 • revije Podjetnik,
 • revije Tajnica,
 • časnikih Finance, Delo, Primorski dnevnik, … v letih 1997 do 2014.

V zadnjih dveh letih je bilo posneto precej oddaj o bontonu in protokolu v sklopu RTV Slovenija, drugih televizijskih hiš in različnih radijskih postaj.
APRILA 2007 IZŠLA STROKOVNA KNJIGA 24 UR POSLOVNEGA BONTONA,

NOVEMBRA 2011 IZŠEL PONATIS KNJIGE