Devetošolci OŠ Šmarje Sap na Ulici obrti v Celju

mojca novice in dogodki, promocija defecitarnih poklicov, Seminarji za Viz

Izobraževalni zavod Znanje je, na pobudo Obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje in ob podpori Občine Grosuplje, tudi letos izvedel projekt promocije deficitarnih poklicev z naslovom »Brez njih ne gre!«, katerega osnovni namen je bil predstaviti pomen in uporabnost deficitarnih poklicev za naše kakovostno vsakdanje življenje.
V projektu so sodelovali devetošolci OŠ Šmarje Sap. 12.9.2018 so obiskali Ulico obrti na 51. mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju, kjer so imeli možnost spoznati 14 poklicev, za katere je veliko povpraševanje in so nujno potrebni za naše vsakdanje življenje.
Ozaveščanje mladih o pomenu teh poklicev je nujno potrebno, zavedamo pa se dejstva, da imajo pri odločitvi za nadaljnje šolanje velik vpliv starši. In le s skupnimi močmi bomo lahko marsikateremu osnovnošolcu pomagali, da se bo odločil za poklic, ki je morda manj priljubljen, a ga veseli in bo v njem zadovoljen in uspešen.