Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Dom obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1B, SI- 1290 Grosuplje, Slovenija

Datum

03 Dec 2023

Dobra komunikacija za uspešno sodelovanje med zaposlenimi

Cilji: Hiša je tako trdna, kolikor so trdni njeni temelji. Ključni vir trdnosti ustanove predstavljajo zaposleni – s svojim znanjem, predvsem pa s svojo zavzetostjo in ustvarjalnostjo. Še tako dober projekt je »tek na kratke proge«, če ni prave ‘harmonije orkestra’… In le v pravi harmoniji zazvenijo prave melodije, na katere pa vpliva prav vsak izmed zaposlenih s tvojim pristopom.

Zaposleni predstavljajo pomemben del ustanove. Dobri medosebni odnosi, ki so temelj uspeha, pa niso nekaj samoumevnega. Seminar predstavlja sproščen izobraževalno – družabni dogodek, kjer se udeleženci v sproščenem razpoloženju seznanijo s strategijami in namigi, kako lahko sami prispevajo k boljšim medosebnim odnosom in s tem bolj prijetnemu  ozračju v delovnem okolju.

Udeleženci se na preprost in razumljiv način seznanijo s pomenom dobrim medosebnih odnosov med osebami, vključenimi v delovni proces, s komunikacijskim modelom, s filtri (ovirami) pri komuniciranju, načinih sporazumevanja in zaznavanja različnih tipov osebnosti, vlogi medgeneracijskega sodelovanja, asertivnega komuniciranja in uspešnega reševanja konfliktov. Udeležence spodbudi k razmisleku, kako lahko s pozitivnim pristopom, s pravimi besedami ob pravem času, z razumevanjem raznolikosti med nami,… vplivamo na dobro organizacijsko klimo v ustanovi, s tem pa na večje zadovoljstvo in učinkovitost pri delu. V vsaki situaciji je nekaj dobrega; od nas pa je odvisno, ali bomo klonili pod težo tarnanja in negativizma, ali pa s pozitivnim pogledom na svet iskali rešitve ter tako bogatili življenje sebi in drugim. Kako enostavno in preprosto, pa vendar dostikrat tako težko…

Ciljna skupina: zaposleni v ustanovi 

Ključne besede: komunikacija, ozračje, zaposleni, odnosi, optimizem, tipi osebnosti, pozitivni pristop, raznolikost bogati ali razdvaja, posel smo ljudje

Pogoji: /

Trajanje: 4 pedagoške ure (ali po dogovoru)

Obveznosti: Sproščeno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

  1. del: Pomen dobrih medosebnih odnosov v učnem okolju – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Komunikacijski model in ovire – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Načini sporazumevanja in zaznavanja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Pomen poslušanja in razumljivega pogovora – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  6. del: Moč humorja, pohvale in iskrenega povratnega sporočila – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  7. del: Asertivno komuniciranje in reševanje konfliktov – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  8. del: Analiziranje konkretnih situacij iz realnega učnega okolja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož

Predavateljica:

Mag. Martina Šetina Čož,

svetnica VIZ, mednarodna certifikata s področja komunikacije – nevrolingvistično programiranje – NLP Praktik, NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer (Adult Education in Company), predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja, certifikat »Usposobljen promotor zdravja na delovnem mestu«. Ima 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja. S komunikacijo med zaposlenimi se sooča kot pedagoška vodja štirih zasebnih vrtcev (Grosuplje, Ljubljana, Maribor) in kot predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje (Predšolska pedagogika, Kurikulum oddelka v vrtcu). Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Avtorica praktičnega priročnika Posel smo ljudje. Več

Kotizacija:

Program trenutno izvajamo le za zaključene skupine, zato lepo povabljeni, da nam povpraševanje na info@iz-znanje.si in z veseljem vam posredujemo našo ponudbo v skladu z vašimi željami. Dosedanje izvedbe tega programa so bile vedno polne sproščenosti, smeha in medsebojnega povezovanja.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si