Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

06 - 13 Maj 2024
Expired!

Ura

2 x 4 ure (17h - 20h)
All Day

Cena

112.50€

6. 5. in 13. 5. 2024 – Igra kot sredstvo za učenje – OŠ

Predstavitveni video seminarja: https://www.tinyurl.com/igra-os-2 
Vabljeni k ogledu!

Cilji: Igra ima ogromen pomen za otrokov zdrav razvoj. S pomočjo igre se učimo in usvajamo socializacijske veščine, zavedanje čustev sebe in drugih, učimo se tudi uravnavanja močnih čustev ter pravilnega oz. sprejemljivega ravnanja v različnih situacijah. S pomočjo igre lahko ugotavljamo vloge v skupini ali pa stile učenja. Poleg intelektualnega učenja igra omogoča tudi zelo močno izkustveno učenje, ki je še pomembnejše od teorije.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v osnovnih šolah

Ključne besede: Učitelj, učenec, učenec, igra, učenje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi: Udeleženec-ka takoj po končanem seminarju prejme potrdilo za udeležbo na enodnevni delavnici (8h) in je ovrednoteno z 0,5 t  za uveljavljanje pri napredovanju v nazive na področju VIZ.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

 1. del: Opredelitev in pomen socialnih iger – Janja Vilar
 2. del:  Klasifikacija iger glede na namen– Janja Vilar, Tadeja Podgorelec
  • igre spoznavanja
  • poživitvene igre
  • igre za delitev v skupine
  • igre za gradnjo skupnosti
  • socialne igre
  • simulacijske igre
  • igre zaupanja
  • evalvacijske igre

3. del: Vloge v timu Tadeja Podgorelec

 1. del: Kolbov cikel – 4 učni stili – Janja Vilar
 1. del: Načrtovanje, priprava in izvedba igre – Tadeja Podgorelec

V okviru seminarja se bodo udeleženci tudi praktično seznanili s primeri uporabnih iger.

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana in certificirana EuroPsy psihologinja, ki ima 20 let izkušenj kot šolska svetovalna delavka. Ob delu v osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito, sedaj pa nadaljuje samostojno pot v zasebni svetovalnici Psihološka podpora. V preteklih letih je že delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo, letos se je komisiji ponovno pridružila. Bila je koordinatorica študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v treh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Pridobila je evropski ECQA certifikat za mentorja na področju inovativnega poučevanja. Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije.

 

Janja Vilar

je profesorica defektologije s 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlena kot učiteljica na osnovni šoli s posebnimi potrebami. Pred tem si je dolga leta izkušnje nabirala tudi kot učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 112,50 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Možna je delitev kotizacije: e-račun za dogovorjeni znesek izstavimo ustanovi, preostali del račun pošljemo samoplačniku.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si