Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Hotel Špik
Gozd Martuljek

Datum

15 Apr 2023

Ura

9:00 - 15:00

Cena

89.84€

15. 4. 2023 – Novi pristopi poučevanja: Uporaba IKT pri poučevanju v naravi

Učenci radi zahajajo v naravo, brez IKT pa skoraj ne znajo več živeti. Program nam ponudi predloge, kako združiti prijetno s koristnim in s pomočjo IKT-ja spodbuditi pri učencih radovednost v naravi. Udeleženci preizkusijo različno IKT tehnologijo, primerno za izvajanje različnih aktivnosti učnega procesa v naravi. SEMINAR SE IZVAJA V ČUDOVITI NARAVI POD MOGOČNIM ŠPIKOM. Vodita ga izkušeni učiteljici razredne in predmetne stopnje, ki sta se s tega področja izobraževali tudi v tujini.

Program obsega izvedbo delavnic v naravi, na katerih bodo udeleženci praktično preizkusili predstavljena IKT orodja in programe. Ob vodenju bodo evalvirali in reflektirali uporabljena orodja in programe ter si pripravili načrt, kako bi lahko predstavljene aktivnosti uporabili pri pripravi učnega procesa in jih morebiti še nadgradili.

Cilji: 

 • Seznanitev z inovativnimi didaktičnimi pristopi
 • Uvajanje sodobnih tehnologij in pristopov v učni proces
 • Razvijati kompetence za uporabo informacijsko-komunikacijske in izboraževalne tehnologije za spodbujanje ustvarjalnega reševanja problemov, radovednosti in raziskovanja pri pouku v naravi
 • razvijati digitalno pismenost
 • razvijati zmožnost sodelovanja reševanja pedagoških problemov v različnih kontekstih

Ciljna skupina: Učitelji in ostali pedagoški delavci

Ključne besede: učitelj, učenje, narava

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi: Udeleženec-ka takoj po končanem seminarju prejme potrdilo za udeležbo na enodnevni delavnici (8h) in je ovrednoteno z 0,5 t  za uveljavljanje pri napredovanju v nazive na področju VIZ.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

 1. Možnosti uporabe IKT pri poučevanju v naravi
 2. IKT kot motivacijski element
 3. Escape room v naravi
 4. Uporaba QR kod pri poučevanju v naravi
 5. Padlet kot povratna informacija učenca pri pouku v naravi
 6. Soustvarjanje učne ure z mentimetrom
 7. Uporaba različnih spletnih aplikacij pri pouku v naravi
 8. Uporaba fotografije kot oblike učenja v naravi

 

Predavateljici:

mag. Vanja Guček

je magistrica znanosti s področja razrednega pouka in opravljenim programom za poučevanje angleščine v prvi in drugi triadi osnovne šole. Več let je bila vodja aktiva prve triade in vodja tima za mednarodne projekte. Je članica tima Unesco šole, Eko šole in tima za kakovost. Vodi in sodeluje v Erasmus+ projektih, kjer je pridobila veliko znanj in izkušenj s področja uporabe IKT tehnologije pri pouku in izvajanjem pouka na prostem. Nova znanja in ideje uspešno prenaša v izobraževalni proces z učenci ter jih deli z drugimi učitelji v obliki prispevkov na mednarodnih in nacionalnih konferencah. Pri poučevanju rada uporablja metode, ki učence spodbujajo, da so aktivni, sodelujejo in si pomagajo pri reševanju problemov. Želi si, da učenci razvijejo pozitiven odnos do šole, narave in učenja nasploh.

Apolonija Kovač

 

 

 

 

 

 

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 89,84 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 119,58 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

 ZA UDELEŽENCE OBEH SEMINARJEV (14. 4. IN 15. 4. 2023) BOMO ZAGOTOVILI BOLJ UGODNO CENO NOČITVE, PRAV TAKO PA VAM BOMO OMOGOČILI BREZPLAČNE SPROSTITVENE AKTIVNOSTI V VEČERNEM IN JUTRANJEM ČASU (PLAVANJE V NOTRANJEM BAZENU, SAVNA, JOGA…) ENKRATNA PRILOŽNOST, DA ZDRUŽITE UPORABNA ZNANJA, OBENEM PA NEKAJ STORITE ZASE V PRIJETNI DRUŽBI!

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si