Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Hotel Špik
Gozd Martuljek

Datum

05 Maj 2023
Expired!

Ura

12:00 - 18:00

Cena

89.84€

5. 5. 2023 – Novi pristopi poučevanja: Poučevanje na prostem

Narava je lahko učinkovito pedagoško okolje in navdih za iskanje znanja. Seminar predstavi metode, ki jih učitelj potrebuje za poučevanje v naravi, obenem pa zmanjša zadržke, ki jih imamo za izvajanje pouka na prostem. Udeleženci se seznanijo tudi z vplivi in pomenom izvajanja dejavnosti na prostem za osebni, socialni in čustveni razvoj otroka. SEMINAR SE IZVAJA V ČUDOVITI NARAVI POD MOGOČNIM ŠPIKOM. Vodita ga izkušeni učiteljici razredne in predmetne stopnje, ki sta se s tega področja izobraževali tudi v tujini.

Program obsega izvedbo delavnic, na katerih se bodo imeli udeleženci možnost postaviti v vlogo učenca in tako na podlagi izkustvenega učenja ugotoviti, kako bi lahko predlagane aktivnosti uporabili pri pripravi učnega procesa.

Cilji: 

 • Modernizacija učnega procesa (izkustveno učenje, samostojno učenje, projektno učenje)
 • Kako vključiti naravne, zgodovinske, kulturne in druge danosti, ki so nam na voljo, v ožji in širši lokalni skupnosti, v učni proces
 • Spodbujanje okoljske ozaveščenosti
 • Medpredmetno povezovanje
 • Vključevanje vseh čutov za učenje
 • Predstavitev konkretnih dejavnosti, ki jih je mogoče uporabiti na vseh predmetnih področjih/stopnjah v OŠ
 • Pridobitev kompetenc za izvedbo učnih delavnic, učnih ur in projektnega dneva na prostem.

Ciljna skupina: Učitelji in ostali pedagoški delavci

Ključne besede: učitelj, učenje, narava

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi: Udeleženec-ka takoj po končanem seminarju prejme potrdilo za udeležbo na enodnevni delavnici (8h) in je ovrednoteno z 0,5 t  za uveljavljanje pri napredovanju v nazive na področju VIZ.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

 1. Pouk na prostem v osnovni šoli
 2. Priprava učnih pripomočkov za izvedbo učne ure na prostem
 3. Primeri dobre prakse pouka na prostem
 4. Izvedba ure poljubnega predmeta z rutami in dolgo vrvjo
 5. Medpredmetno povezovanje izven učilnice
 6. Izvedba dneva dejavnosti in projektnega dneva na prostem
 7. Ko drevo postane tabla in ko pride ogledalo v gozd
 8. Povezovalne igre na prostem

 

Predavateljici:

Polona Kovač

ima 22 let delovnih izkušenj kot učiteljica matematike in tehnike v OŠ. Več let je bila vodja tima matematikov, trenutno pa je vodja naravoslovnega aktiva, članica matematičnega tima in tima za dvig digitalnih kompetenc. Sodelovala je v več Erasmus+ projektih s področja poučevanja na prostem in uporabe IKT tehnologije izven učilnice. Pridobljene veščine uspešno uporablja pri pouku, organizaciji projektnih dni/tednov, šol v naravi in dnevov dejavnosti. Rada dela v timu in je odprta za nove ideje. Meni, da je učenčeva povratna informacija pomembna, saj lahko le tako ugotovimo, če smo z dejavnostmi dosegli želene cilje. Sodelovala je na več mednarodnih konferencah s področja matematike in novih oblik poučevanja.

 

mag. Vanja Guček

je magistrica znanosti s področja razrednega pouka in opravljenim programom za poučevanje angleščine v prvi in drugi triadi osnovne šole. Več let je bila vodja aktiva prve triade in vodja tima za mednarodne projekte. Je članica tima Unesco šole, Eko šole in tima za kakovost. Vodi in sodeluje v Erasmus+ projektih, kjer je pridobila veliko znanj in izkušenj s področja uporabe IKT tehnologije pri pouku in izvajanjem pouka na prostem. Nova znanja in ideje uspešno prenaša v izobraževalni proces z učenci ter jih deli z drugimi učitelji v obliki prispevkov na mednarodnih in nacionalnih konferencah. Pri poučevanju rada uporablja metode, ki učence spodbujajo, da so aktivni, sodelujejo in si pomagajo pri reševanju problemov. Želi si, da učenci razvijejo pozitiven odnos do šole, narave in učenja nasploh.

 

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 89,84 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 119,58 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

ZA UDELEŽENCE OBEH SEMINARJEV (5. 5. IN 6. 5. 2023) BOMO UREDILI REZERVACIJO NOČITVE S POLPENZIONOM, PRAV TAKO PA VAM BOMO OMOGOČILI BREZPLAČNE SPROSTITVENE AKTIVNOSTI V VEČERNEM IN JUTRANJEM ČASU (PLAVANJE V NOTRANJEM BAZENU, SAVNA, JOGA…) ENKRATNA PRILOŽNOST, DA ZDRUŽITE UPORABNA ZNANJA, OBENEM PA NEKAJ STORITE ZASE V PRIJETNI DRUŽBI!

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si