Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

06 - 13 Maj 2024

Ura

2 x 4 ure (17h - 20h)
17:00 - 20:00

Cena

112.50€

6. 5. in 13. 5. 2024 – Igra kot sredstvo za učenje – vrtec (3-6 let)

Predstavitveni video seminarja: www.tinyurl.com/seminar-vrtec
Vabljeni k ogledu!

Cilji: Igra ima ogromen pomen za otrokov zdrav razvoj. S pomočjo igre se učimo in usvajamo socializacijske veščine, zavedanje čustev sebe in drugih, učimo se tudi uravnavanja močnih čustev ter pravilnega oz. sprejemljivega ravnanja v različnih situacijah. S pomočjo igre lahko ugotavljamo vloge v skupini. Poleg intelektualnega učenja igra omogoča tudi zelo močno izkustveno učenje, ki je še pomembnejše od teorije.

Ciljna skupina: Vzgojitelji-ce v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v vrtcih

Ključne besede: vzgojitelj, otrok, igra, vzgoja

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi: Udeleženec-ka takoj po končanem seminarju prejme potrdilo za udeležbo na enodnevni delavnici (8h) in je ovrednoteno z 0,5 t  za uveljavljanje pri napredovanju v nazive na področju VIZ.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

 1. del: Opredelitev in pomen socialnih iger – Janja Vilar
 2. del:  Spoznavanje različnih skupin iger – Janja Vilar, Tadeja Podgorelec
  • predstavitvene igre
  • gibalne igre
  • igre s petjem in plesom
  • sodelovalne igre
  • igre za fino motoriko
  • igre za razvijanje pozornosti
  • igre za področje matematike
  • igre za razvijanje govora
 1. del: Vloge v timu – Tadeja Podgorelec
 1. del: Načrtovanje, priprava in izvedba igre – Tadeja Podgorelec

V okviru seminarja se bodo udeleženci tudi praktično seznanili s številnimi primeri uporabnih iger, nekaj tudi preko video posnetkov.

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki ima 20 let izkušenj kot šolska svetovalna delavka. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Ob delu v osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito, sedaj pa nadaljuje samostojno pot v zasebni svetovalnici Psihološka podpora. V preteklih letih je že delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo, sedaj se je komisiji ponovno pridružila. Bila je koordinatorica študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v treh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Pridobila je evropski ECQA certifikat za mentorja na področju inovativnega poučevanja. Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije.

Janja Vilar

je profesorica defektologije z 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli s prilagojenim programom. Pred tem si je dolga leta izkušnje nabirala tudi kot učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 112,50 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Možna je delitev kotizacije: e-račun za dogovorjeni znesek izstavimo ustanovi, preostali del račun pošljemo samoplačniku.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

 

Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si