Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

03 - 04 Apr 2024
Expired!

Ura

17h-20h
17:00 - 20:00

Cena

116.67€

3. 4. – 4. 4. 2024 – Kako naj šola/vrtec ukrepa ob pojavu nasilnega vedenja v družini, pri vrstniškem nasilju ali pri nasilju nad pedag. delavci?

Cilji: Šole se žal vse pogosteje srečujejo z različnimi oblikami nasilja, pri tem pa dostikrat ne vedo, kako pravilno postopati. Seminar vodita svetovalna delavka in koordinatorica za preprečevanje nasilja na CSD, z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Vsebina seminarja bo pomagala udeležencem s konkretnimi primeri in napotki.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelji v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, učenec, vzgojitelj, otrok, nasilje, starši, vrstniško nasilje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Vsebina:

  1. del: Kaj vpliva na vedenje otroka, razlika nasilje – konflikt
  2. del: Vrste nasilja v družini, ukrepanje v šoli (zakonska podlaga)
  3. del: Ukrepanje v primeru nasilja v družini (CSD Gorenjska)
  4. del: Priprava pogovora z z otrokom, zapis prijave nasilja
  5. del: Vrstniško nasilje ter protokol ukrepanja v šoli
  6. del: Nasilje nad zaposlenimi in ukrepanje
  7. del: Ukrepanje v šoli (zakonska podlaga), priprava pogovora z otrokom, zapis prijave nasilja
  8. del: Vprašanja udeležencev, diskusija


Predavateljici
:


Mag. Vesna Koselj

je univerzitetna diplomirana pedagoginja, profesorica geografije, vzgojiteljica predšolskih otrok. Zaposlena v osnovni šoli kot svetovalna delavka več kot 14 let. Pred tem je poučevala tri leta na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana. Področje vedenjsko zahtevnejših učencev je začela proučevati že v času študija in svoja spoznanja strnila v diplomskem delu Družina in delikventnost. Svoje znanje je nadgradila na podiplomskem študiju. Svojo magistrsko nalogo Vpliv družine na vedenjsko zahtevnejšega otroka v šoli je zagovarjala leta 2009. Pri svojem delu se dnevno srečuje z vedenjsko zahtevnejšimi  otroki. Svoje teoretične in praktične izkušnje nam bo predstavila na izobraževanju.

 

 

Martina Cuznar

je univ. dipl. socialna delavka z nazivom višji svetovalec in družinski mediator. Zaposlena na delovnem mestu koordinator za preprečevanje nasilja v družini na Centru za socialno delo Gorenjska, obenem pa tudi vodja regijske interventne službe v CSD Gorenjska. Objavila več strokovnih člankov. Na Centru za socialno delo je zaposlena 20 let, zadnjih 13 let deluje na področju nasilja v družini in varstva otrok in mladostnikov.

———–

Kotizacija:

Kotizacija znaša 116,67 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si