Aktualno

Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Družbeni dom Grosuplje
Taborska cesta 1, Grosuplje

Lokacija 2

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Datum

06 Mar 2021
Expired!

Ura

9:00 - 15:00

Cena

Kotizacija znaša 79,58 eur - popust na zvestobo za samoplačnike (10% za prvo, 12% za drugo, 15% za tretjo (ali več) udeležbo)

Naj bo stres motivator za spodbudno učno okolje (in ne tihi ubijalec)

Cilji: Udeleženci seminarja spoznajo naravo stresa in njihove različne vloge v delovnem procesu (uslužbenec, strokovnjak, človek). Kako upravljati s stresom, da stres ne upravlja z nami? Kaj se zgodi, če simptomov ne jemljemo dovolj resno? Pričevanja in nasveti predavateljice, ki se je sama soočila z izgorelostjo kot zaposlena v VIZ. Individualno analiziranje obstoječega stanja in osebni načrt po S.M.A.R.T. metodi.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ. Vsebina seminarja je primerna tudi za udeležence/ke, ki niso vključeni v program vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: stres, izgorelost, učitelj, šola, vzgojitelj, vrtec, zaposleni, svetovalni delavci

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega 😊

Vsebina:

  1. del: Vpliv stresa na učno okolje – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Stres, stresorji, simptomi stresa, pozitivni in negativni stres – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  3. delStres in izgorevanje (znaki, faze, dejavniki…) – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  4. delDejavniki stresa pri pedagoškem delavcu (uslužbenec, strokovnjak, človek) – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Praktične vaje:  Začutimo stres (opazimo stres in njegov vpliv na naše delovanje) – delavnica: Mojca Vilfan
  6. del: Praktične  vaje: Obvladajmo stres (naučimo se konkretnih načinov za soočenje s stresom in njegovo obvladovanje) – delavnica: Mojca Vilfan

V okviru seminarja se bodo udeleženci tudi praktično seznanili z nekaterimi primeri tehnik sproščanja.

Predavateljici:

mag. Martina Šetina Čož

je svetnica VIZ z mednarodnima certifikatoma NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja in predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje v Javnem zavodu Cene Štupar Ljubljana, certifikat »Usposobljen promotor zdravja«, 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja, 13 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Sama se je soočila s hujšo obliko izgorelosti in jo uspešno premagala. Vsakodnevno se s stresnimi situacijami pedagoških delavcev sooča kot pedagoška vodja v štirih zasebnih vrtcih. Avtorica knjige Posel smo ljudje. Več

Mojca Vilfan

je prof. razrednega pouka in defektologije DP-FIBO, učiteljica in svetovalka Brain Gym, Brain gym za otroke s posebnimi potrebami, Optimalna organizacije možganov in Double Doodle Play z licencami Edu-K Foundation (www.braingym.org) in Gradnikov gibanja – Building Block Activities of Movement Based Learning (MBL, Inc.; www.movementbasedlearning.com). Učiteljica z nazivom svetnica ima 20 let izkušenj dela z otroki vseh sposobnosti, vključenimi v večinske in specialne šole in vrtce v glavnem kot učiteljica, pa tudi kot individualna terapevtka/učiteljica. Poleg individualnega dela z otroci (in odraslimi, tudi učitelji) veliko pozornost usmerja iskanju in oblikovanju sistemov in oblik dela s skupinami otrok oz. oddelkom, kar sproti preverja v praksi. Išče načine, kako v redni pouk implementirati elemente, ki otroke in učitelje krepijo in spodbujajo k učenju in poučevanju brez stresa. Posebej se posveča otrokom z učnimi težavami, avtizmom in hiperaktivnostjo ter njihovi ne-integraciji v slovenski prostor. Teoretično znanje mnogih izobraževanj, v glavnem v tujini, skupaj s svojimi izkušnjami iz prakse že vrsto let uspešno prenaša na kolektive in posameznike na vseh stopnjah slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Samostojno izvaja tudi licenčne seminarje s področja Edukacijske Kineziologije (www.braingym.si) Svoje delo je leta 2009 predstavila na svetovnem kongresu CPLOL v Ljubljani ter mednarodnem kongresu Brain Gym v Radovljici. Priložnostno piše članke za poljudne revije o vzgoji in izobraževanju otrok. Kot predavateljica in izvajalka delavnic redno sodeluje pri različnih izobraževanjih na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zadnjih 10 let redno izobražujem strokovne delavce v okviru licenčnega programa Edu-K Foundation v Sloveniji in na Hrvaškem. V svoji praksi se ves čas srečuje tudi z odraslimi, starši in učitelji, ki jim šolski sistem in vsakdan povzročata stres in jih uči strategij prepoznavanja in soočanja s stresom, kar je pomemben del uspeha pri delu z zahtevnimi populacijami.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 79,58 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi. Udeležencem so brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo.

Popusti zvestobe:

Samoplačnikom omogočamo popust zvestobe, ki znaša:
10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 71,62 eur,
12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 70,00 eur in
15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 67,64 eur.

In še namig:

Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  Vsebina seminarja je primerna tudi za udeležence/ke, ki niso vključeni v program vzgoje in izobraževanja.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Za prijave preko Katisa udeleženci prejmejo potrdilo Katisa, ostali enakovredno potrdilo Izobraževalnega zavoda Znanje.

Moji podatki

Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Rojstni datum je potreben za izdajo verodostojnega potrdila, če se niste prijavili preko kataloga Katis. Če ste se prijavili preko Katisa, ta podatek ni potreben in lahko navedete zgolj 0, če ga ne želite navesti.
Prosimo vas, da vpišite številko brez presledka. Podatek potrebujemo za vodenje ustrezne evidence Covid19 in tudi za lažjo organizacijo.
Prosimo vas, da preverite, ali ste navedli pravilen e-naslov, saj boste potrditev vaše prijave in koristne informacije pred začetkom srečanja prejeli na e-naslov, naveden v tej prijavi. Če e-naslov ni pravilen, e-pošta ne more prispeti do vas.

Zaposlen-a

Pojasnilo pri spletni izvedbi seminarjev: Vso dodatno ponudbo (topli/hladni napitki, prigrizki, kosilo), ki vam jo z veseljem ponudimo pri klasični izvedbi seminarja, vam žal pri spletni izvedbi ne moremo. Strošek te pogostitve je vedno v celoti naše breme in ni vključen v ceno kotizacije, saj nam zadovoljstvo udeležencev resnično veliko pomeni in si tudi na takšen način prizadevamo, da ustvarimo ozračje, da udeleženci z nami preživijo prijeten in sproščen dan. Na osnovi tega kotizacija pri spletni izvedbi ostaja nespremenjena, vsebina razpisanega seminarja pa je vedno v celoti izvedena.

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

ČE POTRDITVENE E-POŠTE NE BOSTE PREJELI, VAS PROSIMO, DA PREVERITE ŠE MED VSILJENO POŠTO.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si