Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Lokacija 2

Družbeni dom Grosuplje
Taborska cesta 1, Grosuplje

Datum

14 Jan 2023
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

Cena

79.59€

20. 1. 2024 – Pomoč težavnemu otroku na poti odraščanja

Cilji: Udeleženci prejmemo številne koristne napotke, s pomočjo katerih lažje razumejo vedenje takšnega otroka, spoznajo strategije dela, opolnomočijo se za delo s takšnim otrokom ter obravnavajo konkretne primere iz prakse udeležencev.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelji-ce v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ, starši in vsi drugi, ki se srečujejo z otroki, ki jih doživljajo kot težavne.

Ključne besede: težaven otrok, čustvene in vedenjske težave/motnje, razdiralno vedenje, nasilje, učne težave, prilagoditve pri pouku, sistemske prilagoditve na šoli, opolnomočenje učiteljev, delo s starši.

Pogoji: Udeleženci imajo možnost udeležbe zgolj na prvem ali drugem delu seminarja (enodnevna delavnica – 8 ur) ali pa se prijavijo na oba dela (dvodnevna delavnica 16 ur).

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici 8 ur,

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

  1. del: Čustveno – vedenjske težave ali motnje (klasifikacija) – delavnica: Barbara Švigelj, Janja Vilar
  2. del: Razumevanje otrokove težavnosti (diagnostika) – delavnica: Janja Vilar, Barbara Švigelj
  3. del: Smernice za učinkovit pristop k težavnemu otroku – delavnica: Janja Vilar, Barbara Švigelj
  4. del: Poskus integracije znanja v prakso (delavnice) – delavnica: Janja Vilar, Barbara Švigelj

Samostojna nadgradnja tega programa je tukaj.

Predavateljici:

Barbara Švigelj
je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, ki je svoje delovne izkušnje 11 let nabirala v Vzgojnem zavodu Planina na različnih pozicijah: kot vzgojiteljica pri neposrednem delu z najzahtevnejšo populacijo otrok in mladostnikov s težjimi oblikami čustvenih in vedenjskih motenj, kot učiteljica v oddelku OŠPP z NIS ter v vlogi svetovalne delavke. Trenutno je zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli s prilagojenim programom. Na podlagi dolgoletnega dela s težavnimi otroki in mladostniki ter številnih strokovnih izpopolnjevanj širi različna znanja, strategije, metode ter pristope za delo z najzahtevnejšimi ter težko obvladljivimi otroki in mladostniki. Na svoji poklicni poti je sodelovala pri raziskovalnem delu, pripravi strokovnih člankov, pripravi in izvedbi izobraževanj za pedagoške delavce, vodila je inovacijsko projektno skupino za delo s starši, sodelovala pri razvoju pedagoško-medicinskega konstrukta za delo z neobvladljivimi otroci in mladostniki, spremljala in razvijala metode dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, bila članica svetovalne skupine za pomoč učiteljem in vzgojiteljem pri delu s težavnimi otroki in mladostniki ter mentorica številnim študentom na pedagoški praksi.

Janja Vilar

je profesorica defektologije z 19-letnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli s prilagojenim programom. Pred tem si je dolga leta izkušnje nabirala tudi kot učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 79,76 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 107,50 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

Prijava na dogodek


Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si