Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Kategorija

Datum

01 Jan 2200

Ura

Trenutno ni razpisanega termina seminarja!
9:00

Bodimo zgled – Poslovni bonton z Bojano Košnik Čuk

Cilji: Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila igre v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila občevanja z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave. Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

Ne gre zanemariti dejstva, da zaposleni na področju VIZ s svojim načinom obnašanja vzgajamo bodoče generacije, zato je prav, da pravila obnašanja dobro poznamo in jih tudi uporabljamo. Obenem nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih situacijah, kar prinaša večji uspeh in zadovoljstvo.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, vzgojitelj, pedagog, svetovalni delavec, strokovni delavec, poslovni bonton

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

 • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

 • pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska,…)
 • kaj je bonton, kaj etiketa in kaj protokol
 • čas je dragocen, še vedno velja, da je točnost vljudnost kraljev, (kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki, sestanki, konference, tiskovne konference,…)
 • preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi
 • nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju
 • sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov
 • desno pravilo in pravilo bližine
 • vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah,
 • pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev
 • kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi
 • kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo
 • kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije
 • neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša prednost in priložnost
 • zaželena in nezaželena govorica telesa
 • predstavljanje, naslavljanje
 • rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke,…
 • tikanje ali vikanje
 • pozdravljanje, pravica ali dolžnost
 • nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis
 • imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
 • olikan poslovni sestanek, osnovne faze priprave sestanka, sklic sestanka, vabilo, sedežni red, potek sestanka (razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka, česa si na sestanku ne moremo privoščiti, kako ravnati z nevljudnimi sogovorniki,… )
 • kakšen je ustrezno pripravljen  prostor za sestanke, srečanja, konference
 • pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji
 • kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena hrbtna stran
 • podpisovanje pogodb, sporazumov in drugih dokumentov
 • vljudnostne fraze, pohvale in pokloni, lažna skromnost
 • upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih,…)
 • tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale
 • uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 • posedanje v službenih avtomobilih
 • kam prilepiti žvečilni gumi, nekaj nasvetov za kadilce, prisluhnejo pa lahko tudi nekadilci
 • delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje,  (vse kar je potrebno vedeti, če želimo dobro izpeljati poslovno kosilo ali večerjo, pravilna uporaba pribora, kdo pri  obroku prvi začne jesti in kdo zaključi, kdaj povedati zdravico ali zahvalo, koliko časa traja poslovni obrok, kako pojesti posamezne jedi pokušanje vina in vinski snobizem, zakaj s penino ne trkamo, zobotrebci so stvar preteklosti,…)
 • sprejemi, banketi in druge družabne prireditve
 • pravilno sedenje za gospo in gospoda, kam s torbicami in poslovnimi torbami
 • kultura poslovnega obdarovanja (moramo darilo res vrniti takoj, ko so nam nekaj podarili, ob kakšnih priložnostih lahko izročimo darilo, je darilo potrebno vedno odviti, poslovna in promocijska darila, logotipi na darilih in embalaži,…)
 • kultura vedenja v javnosti za javne osebnosti
 • pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja
 • pravilno pisanje in branje vabil, kdaj pošiljamo vabila, kako je z novoletnimi voščili in čestitkami
 • kratice v naslavljanju, ovojnice, zlaganje pisem, žig, pečat,
 • elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet
 • kaj moramo vedeti o dopisih (glava, datum, naslov, podpisnik, priloge,….)
 • sporočila z neprijetno vsebino, sožalja
 • vljudnostna pisma, pisna sporočila ob posebnih priložnostih
 • idr. glede na želje udeležencev.

 

Predavateljica:

 

BOJANA KOŠNIK ČUK je mednarodno priznana strokovnjakinja s področja poslovnega bontona. 20-letne izkušnje poslovnega protokola na najvišjem državnem nivoju. Direktorica podjetja Bonton, d. o. o., v okviru katerega izvaja tudi Šolo poslovnega in diplomatskega bontona. Avtorica knjižne uspešnice 24 ur poslovnega bontona. Več

 

Kotizacija:

Kotizacija znaša 89 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi, prav tako pa tudi prigrizke med odmori, osvežilne napitke in preprosto kosilo.

Popusti:
10% – samoplačniki – prva udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
12% – samoplačniki – druga udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje
15% – samoplačniki – tretja (in več) udeležba na razpisanih seminarjih IZ Znanje

In še namig: Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv!  

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 


Prijava na dogodek

 

Moji podatki

Rojstni datum je potreben za izdajo ustreznega potrdila
vpišite številko brez presledka

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja.

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si