Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

26 Nov 2022
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

Cena

79.76€

26. 11. 2022 – Poglobljeno spoznavanje SUT, ADHD in čustvenih težav za učinkovito delo z učenci

Cilji: Udeleženci nadgradijo znanje s področja sodelovanja z otroki z učnimi težami. Izvedba izobraževanja temelji na primerih dobre prakse in aktivnem sodelovanju udeležencev. Vsako leto zelo dobro obiskan seminar, kar kaže na potrebo po navedenih vsebinah.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, učenec, učne težave, šola, specialni pedagog, dodatna strokovna pomoč

Pogoji: Prisotnost na prvem delu seminarja ni pogoj za udeležbo na drugem delu!

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

 • 0,5 t za udeležbo zgolj na drugem delu seminarja (enodnevna delavnica 8 ur),
 • 1 t za udeležbo na prvem in drugem delu seminarja (dvodnevna delavnica 16 ur).

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

 1. del: Specifične učne težave (disleksija, disgrafija, dispraksija, diskalkulija):
  delavnice s konkretnimi primeri – delo po skupinah  (2h):

  •  preizkus didaktičnih materialov v praksi – Janja Vilar
  •  izvedba čutne poti (poligona) – Janja Vilar
  •  metakognitivne strategije (učenje učenja) – Janja Vilar
 2.  del: Motnja pozornosti in hiperaktivnost (3h)
  • ogled in analiza videoposnetkov – Janja Vilar
  • izvedba vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije – Tadeja Podgorelec
  • konkretne strategije za delo z učenci z ADHD – Janja Vilar
  • socialne igre – Tadeja Podgorelec
 3. del: Čustveno pogojene učne težave (2h):
  • obravnava konkretnih primerov – Tadeja Podgorelec
  • igra vlog – Tadeja Podgorelec
  • tehnike sproščanja – Tadeja Podgorelec
 4. del: Vprašanja in primeri udeležencev (1h)  – Janja Vilar in Tadeja Podgorelec

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 18 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Janja Vilar

je profesorica defektologije s 18-letnimi delovnimi izkušnjami. Poleg učiteljice dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli je bila zaposlena kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 79,76 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 107,50 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

Prijava na dogodek


Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si