Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

13 Jan 2024
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

Cena

112.50€

13. 1. 2024 – Pravilen pristop učitelja do učencev z učnimi težavami

Cilji: Tako raznolikost učnih težav kot tudi število učencev, ki se z njimi soočajo, iz leta v leto narašča. Strokovni delavci se pogosto znajdemo pred izzivi, kako pomagati otrokom, da bo njihova šolska pot manj strma. Udeleženci prejmejo številne koristne praktične nasvete na osnovi dolgoletnih bogatih izkušenj predavateljic. Vsako leto zelo dobro obiskan seminar, kar kaže na potrebo po navedenih vsebinah.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, učenec, učne težave, šola, specialni pedagog, dodatna strokovna pomoč

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici 8 ur,

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

  1. del: Kako prilagoditi pouk (oblike in metode dela), kako načrtovati in izpeljati dopolnilni pouk za čim večji učinek, kdaj napotiti otroka v svetovalno službo – delavnica: Tadeja Podgorelec
  2. del: Bralno-zapisovalne težave, specifične težave pri matematiki, dispraksija, specifični primanjkljaji na področju jezik, (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Janja Vilar
  3. del: Splošne učne težave, slabše razvite samoregulacijske spretnosti (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Tadeja Podgorelec
  4. del: Motnja pozornosti in hiperaktivnost (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Janja Vilar
  5. del: Čustveno pogojene učne težave – anksioznost, depresivnost (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Tadeja Podgorelec
  6. del: Učne težave zaradi drugojezičnosti (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Janja Vilar
  7. del: Učne težave zaradi socialno-ekonomske stiske (prepoznavanje, pristopi) – delavnica: Tadeja Podgorelec
  8. del: Izvirni delovni projekt pomoči – delavnica: Janja Vilar

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 18 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi pretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Janja Vilar

je profesorica defektologije s 18-letnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlena kot učiteljica na osnovni šoli s posebnimi potrebami. Pred tem si je dolga leta izkušnje nabirala tudi kot učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 112,50 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

 

Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si