Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

10 Feb 2024
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

Cena

112.50€

10. 2. 2024 – Pretihi ali preglasni otroci (otroci s ČVM)

Cilji: Nekateri učenci ves čas motijo pouk s svojimi glasnimi pripombami, presedanjem, obračanjem, nemirom. Spet drugi pa so kot »sive miške«: plahi, tihi, vase zaprti, skoraj nevidni. Kako shajati s prvimi in kako zaznati ter obravnavati druge?

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: učitelj, učenec, vzgojitelj, otrok, igra, učenje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

 • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

 1. del: Miti o čustveno – vedenjskih motnjah (v nadaljevanju ČVM) – Tadeja Podgorelec
 2. del: Kategorizacija ČVM na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – Janja Vilar
  • čustvene motnje
  • vedenjske motnje
  • kombinacija obojih (čustveno-vedenjske motnje)
 3. del: Nevrološko pogojene težave – Janja Vilar
  • motnja pozornosti in hiperaktivnosti + impulzivnost
  • motnje avtističnega spektra
 4. del: Čustveno pogojene težave – Tadeja Podgorelec
  • anksioznost
  • depresivnost
  • obsesivno-kompulzivna motnja
  • vpliv travmatičnih dogodkov
 5. del: Motnje hranjenja – Janja Vilar
  • anoreksija
  • bulimija
  • ortoreksija
  • kompulzivno prenajedanje
 6. del: Odklanjanje šole – Tadeja Podgorelec


Predavateljici
:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki ima 20 let izkušenj kot šolska svetovalna delavka. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Ob delu v osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito, sedaj pa nadaljuje samostojno pot v zasebni svetovalnici Psihološka podpora. V preteklih letih je že delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo, sedaj se je komisiji ponovno pridružila. Bila je koordinatorica študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v treh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Pridobila je evropski ECQA certifikat za mentorja na področju inovativnega poučevanja. Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije.

 

Janja Vilar

je profesorica defektologije z 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli s prilagojenim programom. Pred tem si je dolga leta izkušnje nabirala tudi kot učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, kot vzgojiteljica v razvojnem oddelku in kot specialna pedagoginja na centru za duševno zdravje. Dve leti je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo. Z lastnim prispevkom je sodelovala na Četrti mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah. Je inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov ter urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije. Pripravila in izvedla je več izobraževanj za učitelje in starše. Bila je mentorica več študentom na praksi. Vodila je inovacijski projekt ter sodelovala pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Kotizacija:

 1. Kotizacija znaša 112,50 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.Popusti zvestobe za samoplačnike:
  – 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
  – 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
  – 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

  Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

  Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si