Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

15 Okt 2022

Ura

8:00 - 14:00

Cena

79.34€

15. 10. 2022 – Svetovalni delavec v OŠ – podpora učencem, učiteljem in staršem (za začetnike)

Cilji: Praktično naravnan seminar, ki želi pomagati svetovalnim delavcem na OŠ z malo izkušnjami, da lažje zaplujejo na področje svetovalnega dela. Opolnomočijo se na področjih dela na razredni in predmetni stopnji ter pri vodenju dokumentacije, povezovanju z zunanjimi institucijami, samorefleksiji, postavljanju prioritet pa tudi o preprečevanju lastne izgorelosti svetovalnega delavca. Seminar vodita izkušeni svetovalni delavki.

Ciljna skupina: svetovalni delavci v OŠ

Ključne besede: Učitelj, učenec, učne težave, šola, svetovalni delavec

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo zgolj na prvem delu seminarja (enodnevna delavnica 8 ur).

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega 😊

Vsebina:

  1. Pregled Programskih smernic za svetovalno delo v osnovni šoli kot osnove za delo
  2. Področja dela osnovnošolskega svetovalnega delavca
  3. Vodenje strokovne dokumentacije kot pomemben del šolske svetovalne službe
  4. Sodelovanje z zunanjimi institucijam
  5. Svetovalna služba v luči epidemije – dodatni izzivi
  6. Praktični primeri in nasveti iz lastnih izkušenj predavateljic
  7. Avtonomija in samorefleksija svetovalnega delavca ter postavljanje prioritet pri svojem delu
  8. Postavljanje meja in preprečevanje lastne izgorelosti

 

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja z 18 let izkušenj kot šolske svetovalne delavke. Poleg dela osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi pretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

 

Meta Kumer

je univerzitetna diplomirana pedagoginja in politologinja z nazivom svetnica in mama trem osnovnošolcev. Več kot 17 let je zaposlena na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje kot svetovalna delavka, izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in za učence Rome, kjer se je zaposlila že pred diplomo. Opravila je tudi enoletno Specialno pedagoško izobraževanje učiteljev otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sodelovala je v izmenjavi učencev z Nizozemsko šolo, koordinirala projekt Ekošola med več enotami šole ter izvedla mnoge druge manjše projekte. Bila je mentorica mnogim študentom na praksi in tudi mladi učiteljici pri pripravi na strokovni izpit. Je vodja podružnične šole. Organizirala je več predavanj za starše in aktivno sodelovala na več mednarodnih konferencah na temo priseljencev in Romov.

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 79,34 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 107,08 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

 

Prijava na dogodek

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si