Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

16 Mar 2024
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

16. 3. 2024 – Svetovalni delavec v OŠ – podpora učencem, učiteljem in staršem (za začetnike)

Cilji: Praktično naravnan seminar, ki želi pomagati svetovalnim delavcem na OŠ z malo izkušnjami, da lažje zaplujejo na področje svetovalnega dela. Opolnomočijo se na področjih dela na razredni in predmetni stopnji ter pri vodenju dokumentacije, povezovanju z zunanjimi institucijami, samorefleksiji, postavljanju prioritet pa tudi o preprečevanju lastne izgorelosti svetovalnega delavca. Seminar vodita izkušeni svetovalni delavki.

Ciljna skupina: svetovalni delavci v OŠ

Ključne besede: Učitelj, učenec, učne težave, šola, svetovalni delavec

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo zgolj na prvem delu seminarja (enodnevna delavnica 8 ur).

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

  1. Pregled Programskih smernic za svetovalno delo v osnovni šoli kot osnove za delo
  2. Področja dela osnovnošolskega svetovalnega delavca
  3. Vodenje strokovne dokumentacije kot pomemben del šolske svetovalne službe
  4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
  5. Svetovalna služba v luči epidemije – dodatni izzivi
  6. Praktični primeri in nasveti iz lastnih izkušenj predavateljic
  7. Avtonomija in samorefleksija svetovalnega delavca ter postavljanje prioritet pri svojem delu
  8. Postavljanje meja in preprečevanje lastne izgorelosti

 

Predavateljici:

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja z 18 let izkušenj kot šolske svetovalne delavke. Poleg dela osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Barbara Švigelj
je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, ki je svoje delovne izkušnje 11 let nabirala v Vzgojnem zavodu Planina na različnih pozicijah: kot vzgojiteljica pri neposrednem delu z najzahtevnejšo populacijo otrok in mladostnikov s težjimi oblikami čustvenih in vedenjskih motenj, kot učiteljica v oddelku OŠPP z NIS ter v vlogi svetovalne delavke. Trenutno je zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli s prilagojenim programom. Na podlagi dolgoletnega dela s težavnimi otroki in mladostniki ter številnih strokovnih izpopolnjevanj širi različna znanja, strategije, metode ter pristope za delo z najzahtevnejšimi ter težko obvladljivimi otroki in mladostniki. Na svoji poklicni poti je sodelovala pri raziskovalnem delu, pripravi strokovnih člankov, pripravi in izvedbi izobraževanj za pedagoške delavce, vodila je inovacijsko projektno skupino za delo s starši, sodelovala pri razvoju pedagoško-medicinskega konstrukta za delo z neobvladljivimi otroci in mladostniki, spremljala in razvijala metode dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, bila članica svetovalne skupine za pomoč učiteljem in vzgojiteljem pri delu s težavnimi otroki in mladostniki ter mentorica številnim študentom na pedagoški praksi.

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija za prijave s soglasjem ravnatelja znaša 89,03 eur, za ostale pa 112,50 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

 

Prijava na dogodek

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si