Aktualno

Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Družbeni dom Grosuplje
Taborska cesta 1, Grosuplje

Datum

06 Feb 2021
Expired!

Ura

9:30 - 15:30

Uspešno sodelovanje s starši

Opomba:
Glede na trenutno epidemiološko sliko, povezano s Covid19, seminar  izvajamo preko ZOOM videokonferenčnega sistema. Z namenom, da lahko več prostega sobotnega popoldneva preživite po svoji izbiri, seminar preko ZOOM-a poteka od 8h-14h (pri izvedbah v živo od 9h-15h).

Zaradi dodatnih organizacijskih obveznosti pri izvedbi preko ZOOM-a, bo v spletni izvedbi seminarja vlogo predvidene predavateljice mag. Martine Šetina Čož, prevzela predavateljica Petra Habič, dipl. vzg. in tako enakovredno prevzela predšolsko področje, obstoječa predavateljica Tadeja Podgorelec, univ. dipl. psih., pa bo pokrivala področje OŠ.

Hvala za razumevanje!

Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom dobrega sodelovanja učiteljev/vzgojiteljev s starši, ustreznega odnosa učitelja/vzgojitelja ter pomena zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspešno komuniciranje starši. Poseben poudarek je na sodelovanju s starši mlajše generacije in staršev otrok s posebnimi potrebami. Udeleženci se seznanijo s praktičnimi napotki, kako uspešno reševati najpogostejše težave pri komuniciranju s starši.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.

Ključne besede: učitelj, učenec, šola, vzgojitelj, otrok, vrtec. komunikacija, starši, konflikt, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega 😊

Vsebina:

  1. del: Cilji in možnosti komuniciranja s starši – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Ustrezen odnos učitelja/vzgojitelja do staršev, pomen zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspeh komuniciranja s starši – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Sodelovanje s starši mlajše generacije in starši otrok s posebnimi potrebami – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Najpogostejše težave pri komuniciranju s starši – delavnica: Mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Sporočanje manj prijetnih sporočil – delavnica: Tadeja Podgorelec
  6. del: Kaj storiti, ko nas starši nočejo slišati? Obvladovanje neprimernih napadov staršev – delavnica: Tadeja Podgorelec
  7. del: Komunikacija s starši, ki ne upoštevajo avtonomije šole – delavnica: Tadeja Podgorelec
  8. del: Praktični primeri uspešnega reševanja konfliktov s starši – delavnica: Tadeja Podgorelec

Predavateljice:

Mag. Martina Šetina Čož,

je svetnica VIZ z mednarodnimi certifikati NLP Mojster Praktik (INLPTA), Certificirani Mojster hipnoze (Mastermind) in ADEC Trainer. Vsakodnevno se s situacijami pedagoških delavcev sooča kot pedagoška vodja v zasebnih vrtcih. Predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje (Cene Štupar), predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja, 32 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 25 let na področju vzgoje in izobraževanja, 14 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Avtorica knjige Posel smo ljudje. Več

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 18 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi, kar pomeni, da se pri svojem delu pogosto srečuje s težjimi oblikami sodelovanja s starši. Glede na to, da je tudi mamica dvema najstnikoma, sta ji poznani obe vlogi – kot svetovalna delavka sodeluje s starši, obenem pa v vlogi starša sodeluje z učitelji. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Petra Habič

je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.  Poleg dela vzgojiteljice opravlja tudi delo vodje enote vrtca, ki deluje v sklopu osnovne šole. Predvsem pa je mamica dveh čudovitih najstnikov. Tako sta ji poznani obe vlogi – kot vzgojiteljica sodeluje s starši, obenem pa v vlogi starša sodeluje z učitelji. Ima 15 let delovnih izkušenj, tako v vrtcu (v obeh starostnih skupinah, da ima možnost spremljati otroke od prvih korakov v vrtcu do v vstopa v šole), kot tudi v osnovni šoli, saj je imela priložnost sodelovati z otroki tudi kot druga učiteljica v prvem razredu in kot učiteljica v podaljšanem bivanju. Pri vodenju enote se zaveda pomena zadovoljstva zaposlenih, kakor tudi pomena uspešnega sodelovanja s starši in njihovimi otroki. Veliko zadovoljstvo ji tako prinašajo nasmejane zagnane sodelavke, dobrovoljni razposajeni otroci in zadovoljni starši, ki jih vsakodnevno srečuje pri svojem delu. Za tovrstno ozračje pa so potrebni pravi pristopi z veliko mero empatije, posluha in tudi potrpežljivosti. Kot mentorica dijakinjam Srednje vzgojiteljske šole in vzgojiteljicam, ki se pripravljajo na strokovni izpit, pomaga bodočim vzgojiteljicam, da se čimbolje pripravijo na vstop v predšolski svet. Svoja pridobljena znanja dopolnjuje na številnih seminarjih s področja jezika, naravoslovja, gibanja in avtizma ter tako pridobiva odgovore na marsikatera vprašanja, ki se ji porajajo pri njenem delu.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 79,17 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi. Udeležencem so brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo (glede na priporočila NIJZ).

Pojasnilo pri spletni izvedbi seminarja: Vso dodatno ponudbo (topli/hladni napitki, prigrizki, kosilo), ki vam jo z veseljem ponudimo pri klasični izvedbi seminarja in vam je žal pri spletni izvedbi ne moremo, je strošek pogostitve, ki je vedno v celoti naše breme in ni vključen v ceno kotizacije, saj nam zadovoljstvo udeležencev resnično veliko pomeni in si tudi na takšen način prizadevamo, da ustvarimo ozračje, da udeleženci z nami preživijo prijeten in sproščen dan. Na osnovi tega kotizacija pri spletni izvedbi ostaja nespremenjena, vsebina razpisanega seminarja pa je vedno v celoti izvedena.

Popusti:

Samoplačnikom omogočamo popust zvestobe, ki znaša:
10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 71,25 eur,
12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 69,67 eur in
15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 67,29 eur.

In še namig: Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Za prijave preko Katisa udeleženci prejmejo potrdilo Katisa, ostali enakovredno potrdilo Izobraževalnega zavoda Znanje.

Moji podatki

Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Rojstni datum je potreben za izdajo verodostojnega potrdila, če se niste prijavili preko kataloga Katis. Če ste se prijavili preko Katisa, ta podatek ni potreben in lahko navedete zgolj 0, če ga ne želite navesti.
Prosimo vas, da vpišite številko brez presledka. Podatek potrebujemo za vodenje ustrezne evidence Covid19 in tudi za lažjo organizacijo.
Prosimo vas, da preverite, ali ste navedli pravilen e-naslov, saj boste potrditev vaše prijave in koristne informacije pred začetkom srečanja prejeli na e-naslov, naveden v tej prijavi. Če e-naslov ni pravilen, e-pošta ne more prispeti do vas.

Zaposlen-a

Pojasnilo pri spletni izvedbi seminarjev: Vso dodatno ponudbo (topli/hladni napitki, prigrizki, kosilo), ki vam jo z veseljem ponudimo pri klasični izvedbi seminarja, vam žal pri spletni izvedbi ne moremo. Strošek te pogostitve je vedno v celoti naše breme in ni vključen v ceno kotizacije, saj nam zadovoljstvo udeležencev resnično veliko pomeni in si tudi na takšen način prizadevamo, da ustvarimo ozračje, da udeleženci z nami preživijo prijeten in sproščen dan. Na osnovi tega kotizacija pri spletni izvedbi ostaja nespremenjena, vsebina razpisanega seminarja pa je vedno v celoti izvedena.

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

ČE POTRDITVENE E-POŠTE NE BOSTE PREJELI, VAS PROSIMO, DA PREVERITE ŠE MED VSILJENO POŠTO.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si