Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

ZOOM
preko spleta

Datum

21 Jan 2023
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

Cena

79.76€

21. 1. 2023 – Uspešno sodelovanje s starši

Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom dobrega sodelovanja učiteljev/vzgojiteljev s starši, ustreznega odnosa učitelja/vzgojitelja ter pomena zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspešno komuniciranje starši. Poseben poudarek je na sodelovanju s starši mlajše generacije in staršev otrok s posebnimi potrebami. Udeleženci se seznanijo s praktičnimi napotki, kako uspešno reševati najpogostejše težave pri komuniciranju s starši.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.

Ključne besede: učitelj, učenec, šola, vzgojitelj, otrok, vrtec. komunikacija, starši, konflikt, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

  1. del: Cilji in možnosti komuniciranja s starši
  2. del: Ustrezen odnos učitelja/vzgojitelja do staršev, pomen zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspeh komuniciranja s starši
  3. del: Sodelovanje s starši mlajše generacije in starši otrok s posebnimi potrebami
  4. del: Najpogostejše težave pri komuniciranju s starši
  5. del: Sporočanje manj prijetnih sporočil
  6. del: Kaj storiti, ko nas starši nočejo slišati? Obvladovanje neprimernih napadov staršev
  7. del: Komunikacija s starši, ki ne upoštevajo avtonomije šole
  8. del: Praktični primeri uspešnega reševanja konfliktov s starši

Predavateljici:

Dita Horvatiček

je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, magistrica Psihosocialne pomoči, kognitivno vedenjske terapije. Dodatna funkcionalna znanja je pridobila na Šoli čustvene inteligence, Duhovni univerzi, Šoli za mediatorje ter mnogih izkustvenih delavnicah in seminarjih za osebno rast. Kot vzgojiteljica, pedagoška vodja in tudi kot ravnateljica vrtca je v svoji 25-letni praksi v vzgoji in izobraževanju pridobivala odlične izkušnje pri delu z otroki, starši in sodelavci. Kot vzgojiteljica je v svoje delo vnašala sodobne pristope, sodelovala z različnimi društvi kot pomoč pri organizaciji in izvedbi bivalnih poletnih in zimskih taborov. Kot ravnateljica in pedagoška vodja vrtca pa je svoje znanje, izkušnje in veščine uspešno prenašala naprej na strokovne delavce. Je mati treh odraslih otrok in tudi babica, tako da razume razmišljanja staršev. S svojim delovanjem želi biti vzgled in spodbuda tudi za druge. Uspešno usklajuje delovne obveznosti s časom, ki ga nameni zase in svoje prostočasne aktivnosti, kot so tek, sprehodi, pohodništvo, gorništvo, kolesarjenje, potovanja…

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 18 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi, kar pomeni, da se pri svojem delu pogosto srečuje s težjimi oblikami sodelovanja s starši. Glede na to, da je tudi mamica dvema najstnikoma, sta ji poznani obe vlogi – kot svetovalna delavka sodeluje s starši, obenem pa v vlogi starša sodeluje z učitelji. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

——-

Kotizacija:

Subvencionirana kotizacija znaša 79,76 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in 22% DDV.

Za prijave BREZ soglasja ravnatelja oziroma za prijave izven Katisa kotizacija znaša 107,50 eur.

Popusti zvestobe za samoplačnike:
– 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje,
– 15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje.

Kontakt : mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si

Prijava na dogodek

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si