Aktualno

Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Družbeni dom Grosuplje
Taborska cesta 1, Grosuplje

Datum

06 Feb 2021

Ura

9:30 - 15:30

Cena

Kotizacija znaša 79,17 eur - glej popuste na zvestobo za samoplačnike - 10% za prvo, 12% za drugo, 15% za tretjo (ali več) udeležbo)

Uspešno sodelovanje s starši

Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom dobrega sodelovanja učiteljev s starši, ustreznega odnosa učitelja ter pomena zdrave samopodobe učitelja za uspešno komuniciranje starši. Poseben poudarek je na sodelovanju s starši mlajše generacije in staršev otrok s posebnimi potrebami. Udeleženci se seznanijo s praktičnimi napotki, kako uspešno reševati najpogostejše težave pri komuniciranju s starši.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.

Ključne besede: učitelj, učenec, šola, komunikacija, starši, konflikt, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega 😊

Vsebina:

  1. del: Cilji in možnosti komuniciranja s starši – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Ustrezen odnos učitelja/vzgojitelja do staršev, pomen zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspeh komuniciranja s starši – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Sodelovanje s starši mlajše generacije in starši otrok s posebnimi potrebami – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Najpogostejše težave pri komuniciranju s starši – delavnica: Mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Sporočanje manj prijetnih sporočil – delavnica: Tadeja Podgorelec
  6. del: Kaj storiti, ko nas starši nočejo slišati? Obvladovanje neprimernih napadov staršev – delavnica: Tadeja Podgorelec
  7. del: Komunikacija s starši, ki ne upoštevajo avtonomije šole – delavnica: Tadeja Podgorelec
  8. del: Praktični primeri uspešnega reševanja konfliktov s starši – delavnica: Tadeja Podgorelec

Predavateljici:

Mag. Martina Šetina Čož,

je svetnica VIZ z mednarodnima certifikatoma NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja in predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje v Javnem zavodu Cene Štupar Ljubljana, 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja, 13 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Vsakodnevno se s situacijami pedagoških delavcev, s katerimi se srečujejo pedagoški delavci, sooča kot pedagoška vodja v štirih zasebnih vrtcih. Avtorica knjige Posel smo ljudje. Več

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 17 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Kotizacija:

Kotizacija znaša 79,17 eur in vključuje izvedbo programa seminarja, tiskano gradivo in potrdilo o udeležbi. Udeležencem so brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo (glede na priporočila NIJZ).

Popusti:

Samoplačnikom omogočamo popust zvestobe, ki znaša:
10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 71,25 eur,
12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 69,67 eur in
15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 67,29 eur.

In še namig: Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Za prijave preko Katisa udeleženci prejmejo potrdilo Katisa, ostali enakovredno potrdilo Izobraževalnega zavoda Znanje.

Moji podatki

Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Potrdilo o udeležbi pošiljamo na domači naslov. Podatek potrebujemo tudi za vodenje ustrezne evidence za Covid19, ki zajema podatek o bivališču in telefonsko številko.
Rojstni datum je potreben za izdajo verodostojnega potrdila, če se niste prijavili preko kataloga Katis. Če ste se prijavili preko Katisa, ta podatek ni potreben in lahko navedete zgolj 0, če ga ne želite navesti.
Prosimo vas, da vpišite številko brez presledka. Podatek potrebujemo za vodenje ustrezne evidence Covid19 in tudi za lažjo organizacijo.
Prosimo vas, da preverite, ali ste navedli pravilen e-naslov, saj boste potrditev vaše prijave in koristne informacije pred začetkom srečanja prejeli na e-naslov, naveden v tej prijavi. Če e-naslov ni pravilen, e-pošta ne more prispeti do vas.

Zaposlen-a

Pri seminarjih, kjer je navedeno, da bodo izvedeni preko spleta, označite spletni seminar, ker vam tega gostoljubja po spletu žal ne moremo ponuditi. 🙂

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

ČE POTRDITVENE E-POŠTE NE BOSTE PREJELI, VAS PROSIMO, DA PREVERITE ŠE MED VSILJENO POŠTO.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Prijavite se na E-novice

Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam

Copyright2017/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si