Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Datum

26 Mar 2022
Expired!

Ura

8:00 - 14:00

26. 3. 2022 – Uspešno sodelovanje s starši

Opomba:Glede na trenutno epidemiološko sliko, povezano s Covid19, vse seminarje izvajamo preko ZOOM videokonferenčnega sistema. Hvala za razumevanje!

Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom dobrega sodelovanja učiteljev/vzgojiteljev s starši, ustreznega odnosa učitelja/vzgojitelja ter pomena zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspešno komuniciranje starši. Poseben poudarek je na sodelovanju s starši mlajše generacije in staršev otrok s posebnimi potrebami. Udeleženci se seznanijo s praktičnimi napotki, kako uspešno reševati najpogostejše težave pri komuniciranju s starši.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.

Ključne besede: učitelj, učenec, šola, vzgojitelj, otrok, vrtec. komunikacija, starši, konflikt, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

 • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju!

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega 😊

Vsebina:

 1. del: Cilji in možnosti komuniciranja s starši
 2. del: Ustrezen odnos učitelja/vzgojitelja do staršev, pomen zdrave samopodobe učitelja/vzgojitelja za uspeh komuniciranja s starši
 3. del: Sodelovanje s starši mlajše generacije in starši otrok s posebnimi potrebami
 4. del: Najpogostejše težave pri komuniciranju s starši
 5. del: Sporočanje manj prijetnih sporočil
 6. del: Kaj storiti, ko nas starši nočejo slišati? Obvladovanje neprimernih napadov staršev
 7. del: Komunikacija s starši, ki ne upoštevajo avtonomije šole
 8. del: Praktični primeri uspešnega reševanja konfliktov s starši

Predavateljici:

Dita Horvatiček

je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, trenutno zaključuje magistrski študij Psihosocialne pomoči, kognitivno vedenjske terapije. Dodatna funkcionalna znanja je pridobila na Šoli čustvene inteligence, Duhovni univerzi, Šoli za mediatorje ter mnogih izkustvenih delavnicah in seminarjih za osebno rast. Kot vzgojiteljica, pedagoška vodja in tudi kot ravnateljica vrtca je v svoji 25-letni praksi v vzgoji in izobraževanju pridobivala odlične izkušnje pri delu z otroki, starši in sodelavci. Kot vzgojiteljica je v svoje delo vnašala sodobne pristope, sodelovala z različnimi društvi kot pomoč pri organizaciji in izvedbi bivalnih poletnih in zimskih taborov. Kot ravnateljica in pedagoška vodja vrtca pa je svoje znanje, izkušnje in veščine uspešno prenašala naprej na strokovne delavce. Je mati treh odraslih otrok in kmalu bo tudi babica, tako da razume razmišljanja staršev. S svojim delovanjem želi biti vzgled in spodbuda tudi za druge. Uspešno usklajuje delovne obveznosti s časom, ki ga nameni zase in svoje prostočasne aktivnosti, kot so tek, sprehodi, pohodništvo, gorništvo, kolesarjenje, potovanja…

Tadeja Podgorelec

je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki že 18 let opravlja delo šolske svetovalne delavke. Pridobljen ima EuroPsy certifikat. Njeno delo vključuje svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi, kar pomeni, da se pri svojem delu pogosto srečuje s težjimi oblikami sodelovanja s starši. Glede na to, da je tudi mamica dvema najstnikoma, sta ji poznani obe vlogi – kot svetovalna delavka sodeluje s starši, obenem pa v vlogi starša sodeluje z učitelji. Poleg dela na osnovni šoli je izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta je delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila je vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat je sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica več študentom na praksi. Sodelovala je v dveh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat! Udeležila se je študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Poklicni izziv, ki mu je posebno predana, ji predstavlja delo z učenci s šibkimi socialnimi spretnostmi in slabšim vedenjskim prilagajanjem, kar je predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

——-

Kotizacija:

 1. Subvencionirana kotizacija za zaposlene v VIZ, ki se prijavijo preko Katisa s soglasjem ravnatelja znaša 68,00 eur (popust zvestobe se izključuje s subvencionirano kotizacijo)
 2. Kotizacija za prijave preko naše spletne strani ali za prijave v Katisu brez soglasja ravnatelja znaša 87,50 eur, pri čemer samoplačnikom upoštevamo popust zvestobe:
  – 10% za prvo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 78,80 eur,
  12% za drugo prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 77,00 eur in
  15% za tretjo (ali več) prijavo na razpisane seminarje IZ Znanje, tj. 74,40 eur.

Kotizacija vključuje:
– izvedbo seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

V primeru morebitne izvedbe v živo, je udeležencem brezplačno na voljo tudi prigrizki med odmori, osvežilni napitki in preprosto kosilo (glede na možnosti, ki jih bo dopuščal NIJZ v povezavi z COVID19). Stroški pogostitve niso vključeni v ceno kotizacije.

In še namig:

Program seminarja smo že večkrat uspešno izvedli za celoten kolektiv šole!  

Kontakt: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, info@iz-znanje.si


Prijava na dogodek

Za prijave preko Katisa udeleženci prejmejo potrdilo Katisa, ostali enakovredno potrdilo Izobraževalnega zavoda Znanje.

Moji podatki

Podatek potrebujemo, če želite, da vam potrdilo o udeležbi pošljemo na domači naslov, sicer lahko navedete /.
tek potrebujemo, če želite, da vam potrdilo o udeležbi pošljemo na domači naslov, sicer lahko navedete /.
Podatek potrebujemo, če želite, da vam potrdilo o udeležbi pošljemo na domači naslov, sicer lahko navedete /.
Rojstni datum je potreben za izdajo verodostojnega potrdila, če se niste prijavili preko kataloga Katis. Če ste se prijavili preko Katisa, ta podatek ni potreben in lahko navedete zgolj 0, če ga ne želite navesti.
Prosimo vas, da preverite, ali ste navedli pravilen e-naslov, saj boste potrditev vaše prijave in koristne informacije pred začetkom srečanja prejeli na e-naslov, naveden v tej prijavi. Če e-naslov ni pravilen, e-pošta ne more prispeti do vas.
Prosimo vas, da vpišite številko brez presledka. Podatek potrebujemo za lažjo organizacijo izobraževanja.

Zaposlen-a

Udeleženec s prijavo na seminar sprejema splošne pogoje organizatorja in dovoljuje občasno prejemanje aktualnih e-obvestil, ki jih lahko vedno odjavi s povratno elektronsko pošto z zadevo "Odjava od e-obvestil!"

Prijava je dokončana s klikom na gumb "Prijava" in je potrjena s plačilom kotizacije. Potrdilo o sprejemu prijave s dodatnimi informacijami vam bomo poslali na elektronski naslov. Če tega potrdila ne dobite v roku 5 minut, nam to prosim sporočite na info@iz-znanje.si.

ČE POTRDITVENE E-POŠTE NE BOSTE PREJELI, VAS PROSIMO, DA PREVERITE ŠE MED VSILJENO POŠTO.

S potrditvijo prijave dovoljujem, da organizator uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1).

Copyright2021/Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si