Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Datum

15 Sep 2021
Expired!

Z dobro komunikacijo do prijetnih medosebnih odnosov

Cilji: Dobra komunikacija pomembno vpliva na uspeh kurikuluma, prav tako pa tudi na stres vseh vključenih v VIZ. Program seminarja se osredotoča na komunikacijo med odraslimi (zaposleni, starši?), udeleženci se seznanijo z dejavniki, ki vplivajo na dobro komunikacijo in z osnovnimi preizkušenimi napotki, ki jim lahko pomagajo v vsakdanjem okolju tako v šoli/vrtcu kot tudi v zasebnem življenju. Zelo malo je potrebno, da je naše delo bolj uspešno in manj stresno. Analizirajo konkretne situacije iz učnega okolja.

Ciljna skupina: Učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: Učitelj, učenec, vzgojitelj, otrok, igra, učenje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Obvezna oprema: virus dobre volje, s katerim bomo ‘okužili’ drug drugega ?

Vsebina:

  1. del: Pomen dobrih medosebnih odnosov v učnem okolju – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Komunikacijski model in ovire – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Načini sporazumevanja in zaznavanja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Pomen poslušanja in razumljivega pogovora – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  6. del: Moč humorja, pohvale in iskrenega povratnega sporočila – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  7. del: Asertivno komuniciranje in reševanje konfliktov – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  8. del: Analiziranje konkretnih situacij iz realnega učnega okolja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož

Predavateljica:

Mag. Martina Šetina Čož, svetnica VIZ, mednarodna certifikata s področja komunikacije – nevrolingvistično programiranje – NLP Mojster Praktik (INLPTA), ADEC Trainer (Adult Education in Company), Certificirani Praktik Hipnoze, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja. Ima 32 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 25 let na področju vzgoje in izobraževanja. S komunikacijo med zaposlenimi se je dolga leta soočala kot pedagoška vodja v zasebnih vrtcih in kot predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje, sedaj pa kot pomočnica ravnateljice na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem.

Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Avtorica praktičnega priročnika Posel smo ljudjeVeč

Kotizacija:

Seminar trenutno izvajamo samo za zaključene skupine za zaposlene. Vsebino seminarja pa imamo prilagojeno tudi za osnovnošolce in smo jo že izvajali po osnovnih šolah.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si