Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Slovenija

Datum

01 Jul 2020
Expired!

Ura

9:00 - 15:00

Z dobro komunikacijo ustvarjamo uspešen team!

Cilji: Udeleženci seminarja se seznanijo s pomenom medosebnih odnosov med subjekti, vključenimi v proces VIZ, s komunikacijskim modelom, s filtri (ovirami) pri komuniciranju, načinih sporazumevanja in zaznavanja različnih tipov osebnosti, vlogi medgeneracijskega sodelovanja, asertivnega komuniciranja in uspešnega reševanja konfliktov. Analizirajo konkretne situacije iz učnega okolja.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih šolah, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: učitelj, vzgojitelj, šola, vrtec, stres, ozračje, klima, osebnost, uspešen team, komunikacija, medosebni odnosi, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

  1. del: Pomen dobrih medosebnih odnosov v učnem okolju – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Komunikacijski model in ovire – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Načini sporazumevanja in zaznavanja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Pomen poslušanja in razumljivega pogovora – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  6. del: Moč humorja, pohvale in iskrenega povratnega sporočila – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  7. del: Asertivno komuniciranje in reševanje konfliktov – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  8. del: Analiziranje konkretnih situacij iz realnega učnega okolja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož

 

Predavateljica:

 

Mag. Martina Šetina Čož

je svetnica VIZ z mednarodnima certifikatoma NLP Mojster Praktik (INLPTA) in ADEC Trainer, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja in predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje v Javnem zavodu Cene Štupar Ljubljana, certifikat »Usposobljen promotor zdravja«, 31 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 24 let na področju vzgoje in izobraževanja, 13 let predavateljskih izkušenj za različne ciljne skupine. Aktivna udeleženka mednarodnih konferenc in posvetov. Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Sama se je soočila s hujšo obliko izgorelosti in jo uspešno premagala. Vsakodnevno se s stresnimi situacijami pedagoških delavcev sooča kot pedagoška vodja v štirih zasebnih vrtcih. Avtorica knjige Posel smo ljudjeVeč

Kotizacija:

Program trenutno izvajamo le za celoten kolektiv, zato povabljeni, da nam povpraševanje in z veseljem vam posredujemo našo ponudbo v skladu z vašimi željami. Dosedanje izvedbe tega programa so bile vedno polne sproščenosti, smeha in medsebojnega povezovanja.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 

Copyright 2022 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si