Izobraževalni Zavod Znanje

Organizator

Izobraževalni Zavod Znanje
Telefon
041 604-175
Epošta
info@iz-znanje.si
Spletna stran
http://www.iz-znanje.si

Lokacija

Slovenija

Datum

01 Jul 2020
Expired!

Z dobro komunikacijo do prijetnih medosebnih odnosov

Cilji: Udeleženci seminarja se seznanijo s pomenom medosebnih odnosov med subjekti, vključenimi v proces VIZ, s komunikacijskim modelom, s filtri (ovirami) pri komuniciranju, načinih sporazumevanja in zaznavanja različnih tipov osebnosti, vlogi medgeneracijskega sodelovanja, asertivnega komuniciranja in uspešnega reševanja konfliktov. Analizirajo konkretne situacije iz učnega okolja.

Ciljna skupina: učitelj-ice v osnovnih šolah, vzgojitelj-ice v vrtcih, specialni pedagogi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ

Ključne besede: učitelj, vzgojitelj, šola, vrtec, stres, ozračje, klima, osebnost, uspešen team, komunikacija, medosebni odnosi, sodelovanje

Pogoji: /

Potrdilo o udeležbi, ki ga udeleženec-ka uveljavlja pri napredovanju v nazive na področju VIZ:

  • 0,5 t za udeležbo na enodnevni delavnici – 8 ur.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.

Vsebina:

  1. del: Pomen dobrih medosebnih odnosov v učnem okolju – predavanje: mag. Martina Šetina Čož
  2. del: Komunikacijski model in ovire – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  3. del: Načini sporazumevanja in zaznavanja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  4. del: Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  5. del: Pomen poslušanja in razumljivega pogovora – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  6. del: Moč humorja, pohvale in iskrenega povratnega sporočila – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  7. del: Asertivno komuniciranje in reševanje konfliktov – delavnica: mag. Martina Šetina Čož
  8. del: Analiziranje konkretnih situacij iz realnega učnega okolja – delavnica: mag. Martina Šetina Čož

 

Predavateljica:

Mag. Martina Šetina Čož, svetnica VIZ, mednarodna certifikata s področja komunikacije – nevrolingvistično programiranje – NLP Mojster Praktik (INLPTA), ADEC Trainer (Adult Education in Company), Certificirani Mojster Praktik Hipnoze, predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja. Ima 32 let delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih, od tega 25 let na področju vzgoje in izobraževanja. S komunikacijo med zaposlenimi se je dolga leta soočala kot pedagoška vodja v zasebnih vrtcih in kot predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu predšolske vzgoje, sedaj pa kot pomočnica ravnateljice na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem.

Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Avtorica praktičnega priročnika Posel smo ljudjeVeč

Kotizacija:

Program trenutno izvajamo le za celoten kolektiv, zato povabljeni, da nam povpraševanje in z veseljem vam posredujemo našo ponudbo v skladu z vašimi željami. Dosedanje izvedbe tega programa so bile vedno polne sproščenosti, smeha in medsebojnega povezovanja.

Koordinatorica: mag. Martina Šetina Čož, 041 604 175, martina.setina-coz@iz-znanje.si

 

Copyright 2024 / Izobraževalni Zavod Znanje

Izdelava spletne strani Digital.si