Katalog programov za VIZ


Spoštovani,
najprej iskren pozdrav vsem našim zvestim udeležencem dosedanjih izobraževalnih programov. Glede na vezi, ki so se spletle med nami, Vas z veseljem poimenujemo prijatelji. Veliko vas je že… S hvaležnostjo se spominjamo vaše dobre volje, pozitivne energije, aktivnega sodelovanja, odkritih pričevanj svojih izkušenj, dilem … Prav zaradi tega so naše delavnice sproščene, koristne, povezane  s prakso, predvsem pa vedno prekratke , saj čas prehitro mine. Vse to nas motivira k snovanju novih kakovostnih izobraževalnih programov.

Prijazno dobrodošlico pa izrekamo tudi vsem našim bodočim udeležencem, ki boste v tem š. l. z nami obogatili svoje znanje, da bo izvedba vašega kurikuluma čimbolj uspešna in v zadovoljstvo otrok, učiteljev/vzgojiteljev, staršev… Verjamem, da bo eno srečanje dovolj, da tudi vi postanete naši prijatelji…   Katalog, ki je pred Vami, je obogaten z novimi vsebinami, ki smo jih zasnovali skupaj s strokovnjaki iz prakse (ravnatelji, učitelji, vzgojitelji, specialnimi pedagogi, svetovalnimi delavci, starši) z namenom, da bi bile delavnice čimbolj koristne.

Vsi razpisani programi trajajo najmanj osem (8) pedagoških ur in bodo izvedeni v Grosupljem. Objavljeni so v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Katis) za šolsko leto 2018/2019, na osnovi česar ste upravičeni do potrdila o udeležbi, s katerim lahko uveljavljate 0,5t pri napredovanju v naziv na področju VIZ.

Vabimo Vas k čimprejšnji prijavi, saj se prosta mesta že polnijo... za vsa morebitna vprašanja in nejasnosti pa smo na voljo.

Veselimo se druženja z Vami tudi v š. l. 2018/19,

mag. Martina Šetina Čož
strokovna direktorica

Predavateljice

Mag. Vesna Koselj,

je univ. dipl. pedagoginja, 12 let šolska svetovalna delavka. Področje vedenjsko zahtevnejših učencev je začela proučevati že v času študija in svoja spoznanja strnila v diplomskem delu Družina in delikventnost. Magistrsko nalogo Vpliv družine na vedenjsko zahtevnejšega otroka v šoli je zagovarjala leta 2009. Pri svojem delu se dnevno srečuje z vedenjsko zahtevnejšimi otroki.

Jasmina Kozel Harley,

aromaterapevtka, dipl. ekonomistka in podjetnica, ki v okviru svojega podjetja Aromalab proučuje aromaterapijo in njene učinke. Mama dveh šoloobveznih otrok, ki se zaveda prisotnosti stresa pri otrocih v času njihovega šolanja. Aromaterapija jo je prepričala in zasvojila. Različne ciljne skupine (otroke, učitelje, vzgojitelje, starše) ozavešča o učinkih aromaterapije tudi na področju zmanjševanja stresa.

Tadeja Podgorelec,

je univ. dipl.  psihologinja, 15 let opravlja delo šolske svetovalne delavke, EuroPsy certifikat, sodelovala pri testiranju v svetovalnici Kogito, članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo (4 leta), gostujoča predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo FF UL, soavtorica zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Janja Vilar,

je prof. defektologije, 17 let delovnih izkušenj. Učiteljica DSP na OŠ, specialna pedagoginja na Centru za duševno zdravje, članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo (2 leti). Inštruktorica po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov, urednica zbirke vaj z naslovom Razvijanje pozornosti in koncentracije, kako tudi vodja skupine pri pripravi zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije.

Mojca Vilfan,

prof. razrednega pouka in defektologije, učiteljica in svetovalka Brain Gym, Optimal Brain Organization in Double Doodle Play z licenco Edu-K Foundation (www.braingym.org) ter Building Block Activities of MBL (www.movementbasedlearning.org). Ima naziv svetnica. Vrsto let dela z otroci vseh sposobnosti, vključenih v večinske in specialne šole ter vrtce, v glavnem kot učiteljica, pa tudi kot individualna terapevtka/učiteljica. V svoje delo vpleta metode Edukacijske Kineziologije in učenja z gibanjem in to izkušnjo redno/z navdušenjem predaja učiteljem, vzgojiteljem in staršem.

Mag. Martina Šetina Čož,

svetnica VIZ z dolgoletnimi izkušnjami. NLP Mojster praktik (INLPTA), ADEC Trainer, certifikat Promocija zdravja na delovnem mestu, pedagoška vodja v treh zasebnih vrtcih, predavateljica (Predšolska pedagogika, Kurikulum oddelka v vrtcu), licenca za potrjevanje znanja za NPK Varuh-inja predšolskih otrok.  Priznanje »Kadrovski up 2010« za magistrsko nalogo na temo Dejavniki izgorelosti. Avtorica knjige Posel smo ljudje.

s