Mag. Martina Šetina Čož je diplomirala:

 • s področja ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru,
 • s področja sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani,
 • magisterij znanosti s področja splošnega kadrovskega menedžmenta pa je zaključila na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.

Pedagoško-andragoška izobrazba z opravljenim strokovnim izpitom, naziv svetnica na področju VIZ  in opravljen ravnateljski izpit.

Pridobljeno znanje je nadgradila z mednarodnimi certifikati:

 • NLP Mojster Praktik (INLPTA) za področje osebne in poslovne komunikacije po metodi NLP,
 • ADEC Trainer (Adult Education in Company-izobraževalec odraslih v podjetju),
 • Entrepreneur Training Mastermind II.

Več kot 30-letne delovne izkušnje na področju zasebne in javne sfere, gospodarstva in šolstva (na področju šolstva 23 let), v večji in manjši ustanovi, v podrejeni in nadrejeni vlogi. Občutila je razliko med statusom zaposlene osebe in statusom osebe na samostojni podjetniški poti. Dobitnica priznanja ‘Kadrovski up 2010‘.

Glavne aktivnosti delovanja:

 • Predavateljica s področja komunikacije in stresa za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, osnovne šole,…) v okviru Izobraževalnega zavoda Znanje, kjer opravlja tudi dela in naloge strokovne direktorice zavoda,
 • Pedagoška vodja štirih zasebnih vrtcev: Zasebni vrtec Kobacaj (Grosuplje), Moj moj vrtec (Ljubljana), Mini vrtec (Ljubljana) in Zasebni vrtec Copatki (Maribor).
 • Predavateljica strokovnih predmetov v srednješolskem programu Predšolska vzgoja za pridobitev poklica Vzgojitelj predšolskih otrok v okviru Javnega zavoda Cene Štupar Ljubljana (Predšolska pedagogika, Kurikulum oddelka v vrtcu),
 • Predavateljica višje šole za področje poslovnega komuniciranja na Višji strokovni šoli v Kranju in VŠKV v Ljubljani.
 • Članica komisije za preverjanje in potrjevanje za pridobitev poklica NPK Varuh-inja predšolskih otrok.

Uspešno organizira različne druge oblike izobraževalnih dogodkov :

 • Organizacija seminarjev v ustanovah in podjetjih na temo Poslovni bonton z Bojano Košnik,
 • Vsakoletno tradicionalno srečanje podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem (v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje),
 • Izobraževalni dnevi malega gospodarstva v Grosupljem (v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje),
 • Promocija deficitarnih poklicev po osnovnih šolah v občini Grosuplje (v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje),
 • Dvodnevna izobraževalno-družabna srečanja za kolektive na Bledu (Hotel Jelovica),
 •  idr.

Nagrade in priznanja

 • Nagrada „Kadrovski up 2010“ za najboljše magistrsko delo pod mentorstvom ddr. Milana Pagona na temo: Dejavniki izgorelosti zaposlenih  (Portorož, april 2010)
 • Priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za urejanje zbornikov, recenzijo prispevkov ter za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega kongresa »Modeli vzgoje v globalni družbi«, april 2008

V mesecu maju 2015 je izšla njena knjiga Posel smo ljudje. Razveseljivo je dejstvo, da so jo bralci lepo sprejeli, kar pomeni, da se tematika širi med ljudmi. S tem pa je namen knjige dosežen. Možnost spretnega naročila.

Ne moremo spremeniti drugih, lahko pa preko svojega spremenjenega obnašanja spremenimo obnašanje drugega!