Programi za vzgojno izobraževalne ustanove

 

Zgolj 20% zaslug za uspeh vzgojno-izobraževalnega kurikuluma predstavljajo intelektualne sposobnosti pedagoških delavcev in njihovo strokovno znanje, ki se odraža v kakovosti izvedbenega kurikuluma. Velik vpliv ima prikriti kurikulum, kjer pomembno vlogo odraža osebnostno zrelost posameznika in s tem obvladovanje sebe in medosebnih odnosov.

Z namenom ozaveščanja pedagoških delavcev na tem področju, smo za vzgojno – izobraževalne ustanove pripravili dva programa in z veseljem ugotavljamo, da je zanju veliko povpraševanje:

seminar Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma – več o programu in
seminar Obvladujem stres – obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih – več o programu.

Seminarja za pedagoške kolektive organiziramo za zaposlene v okviru vašega vrtca ali za skupino vrtcev, pogosto pa se vodstvo vrtcev in šol odloči za kombinacijo dvodnevnih srečanj (npr. 2 x 4h), kjer je prvi del namenjen dobri komunikaciji, drugi del pa obvladovanju stresa.

Udeleženci takoj ob koncu srečanja prejmejo potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko upoštevate pri napredovanju v naziv na področju VIZ. Podrobneje o napredovanju v naziv tukaj.

  • za vse seminarje, ki trajajo od 8 do 11 ur dobite 0,5 točke za napredovanje v nazive VIZ,
  • za vse seminarje, ki trajajo od 12 do 17 ur dobite 1 točko za napredovanje v nazive VIZ,
  • za vse seminarje, ki trajajo od 18 do 23 ur dobite 1,5 točko za napredovanje v nazive.
  • za vse seminarje, ki trajajo več kot 24 ur dobite 2 točki za napredovanje v nazive.

Vabimo, da se nam pridružite na katerem od naših razpisanih seminarjev ali pa nas povabite v vašo sredino, da seminar izvedemo v vašem delovnem okolju. Izobraževalne vsebine izvajamo v različnih oblikah, kot:

  • uvodno predavanje na pedagoških konferencah, roditeljskih sestankih,…
  • predavanje ali delavnica za otroke / osnovnošolce / dijake
  • predavanje ali delavnica za vzgojitelje / učitelje / ostale strokovne sodelavce
  • vikend seminarji – petek popoldan in sobota dopoldan
  • dvodnevni seminarji med počitnicami (jesenskimi /zimski / šolskimi počitnicami)
  • oziroma po dogovoru.

Vsebino in dolžino seminarja prilagodimo vašim potrebam. (2h, 4h ali 8h  ali več po dogovoru; 1h =45′).

 

Aktualni izobraževalni programi

Trenutno sta aktualna predvsem dva izobraževalna programa, ki sta objavljena tudi v Katalogu nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/2017, in sicer:

OBVLADUJEM STRES, Seminar za obvladovanje stresa in izgorelosti pri pedagoških delavcih,
DOBRI MEDOSEBNI ODNOSI – OSNOVA ZA USPEH KURIKULUMA!

Program izobraževanja sproti popolnjujemo z novimi vsebinami.

Z udeležbo na seminarju udeleženec pridobi potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko v skladu s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predloži za napredovanje v nazive v primeru, da je dolžina seminarja traja 8 ur ali več.