Mitja Vezovišek

Mitja že vrsto let znanje in izkušnje uspešno prenaša na sodelavce, manj izkušene svetovalce, stranke in druge ljudi. Svoje 13-letne izkušnje na področju osebnega finančnega svetovanja, širok nabor referenc in njegova avtorska dela ga umeščajo na vodilno mesto med strokovnjaki za osebne finance v Sloveniji.

Mitja je leta 2010 magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s temo “Vloga in pomen osebnega finančnega svetovalca v Sloveniji” in ob tem tudi javno predstavil pobude za izboljšanje finančne pismenosti Slovencev ter umestitev poklica osebni finančni svetovalec v slovensko okolje. Danes lahko ponosno pove, da je avtor in sodeluje pri vseh programih finančnega opismenjevanja v Sloveniji, in sicer “Mladi in denar“, ki je namenjen finančnem opismenjevanju mladih v osnovnih in srednjih šolah, “Play smart“, ki ga uporabljajo profesionalni športniki in “Vem, da ne vem“, ki skrbi za finančno pismenost odraslih.

V zadnjem obdobju je, skupaj s partnerji v podjetju Vezovišek & Partnerji, v Sloveniji uvedel popolnoma nov koncept svetovanja, ki temelji na svetovalnih storitvah in predstavlja odmik od ustaljene prakse “svetovanja” pod krinko prodaje finančnih produktov. Pred tem je vrsto let vodil najstarejšo svetovalno skupino v Sloveniji in bil glavni avtor razvoja svetovalnih storitev kot so Osebni finančni načrt, Pokojninski načrt, Premium – spremljanje naložbenih portfeljev ipd. s pomočjo katerih za svoje stranke vedno poišče optimalne rešitve za doseganje njihovih finančnih ciljev.

O njegovi strokovnosti pričajo tudi številni v medijih članki, komentarji in intervjuji v medijih ter delavnice in seminarji s področja upravljanja z osebnimi financami, ki jih vodi. Vedno stremi k izgradnji dolgoročnih odnosov s strankami, saj se zaveda, da lahko le tako strankam pomaga dosegati zastavljene cilje. Rezultati kažejo, da njegove stranke bistveno hitreje in z manj stresa dosegajo svoje finančne cilje.

Mitja ima za opravljanje svojega poklica vsa potrebna dovoljenja, licence združenja družb za upravljanje, zavarovalniškega združenja ter tudi združenja članov borze vrednostnih papirjev. Njegov etični čut mu narekuje popolnoma neodvisno svetovanje, kar je za njegove stranke velika prednost. Svojim strankam vedno pripravi individualni načrt, ki ga prilagodi njihovim željam in potrebam.

Pri svojem delu zagovarja timski pristop. Ničesar ne prepušča naključju in se zaveda, da je doseganje finančnih ciljev strank dolgoročen proces, ki ga lahko izvaja le vrhunsko usposobljena ekipa strokovnjakov. Zato ga pri svetovanju strankam pomembno podpirajo člani njegove ožje ekipe in zunanji strokovnjaki. Tesno sodeluje s številnimi, med njimi so najpomembnejši analitiki kapitalskih trgov, davčni svetovalci, računovodje in pravniki. Ti sestavljajo ključna podporna tima, in sicer naložbenega ter ekspertnega, brez katerih pravo finančno svetovanje v pravem pomenu besede ne bi bilo mogoče.