Organiziramo in izvajamo različne izobraževalne dogodke za zaključene skupine na območju celotne Slovenije.
Naše lokacije so predvsem:

Sodelujemo pa tudi z drugimi hoteli po Sloveniji.

Naši programi zajemajo izobraževalni in družabni program glede na želje udeležencev.

Sodelujemo s priznanimi in izkušenimi strokovnjaki, ki programom dajejo dodatno težo in učinkovitost.

Veseli bomo vašega povpraševanja.

Pretekli dogodki

Izobraževalni zavod Znanje se že vse od svojega začetka ukvarja z organizacijo in izvedbo različnih izobraževalnih in drugih dogodkov. Naj omenimo le nekatere:

 • Seminar za udeležence 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom “Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti”, Portorož, 24. marec 2011
 • organizacija konference z naslovom Posel smo ljudje »Več etike – več zdravja«,Hotel Plaza Ljubljana, oktober 2013
 • organizacija in izvedba seminarja za vzgojiteljice vrtca Čebelica “Razstresi stres“- Šentjernej, 21.2.2013
 • organizacija in izvedba predavanja mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na 47. mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba 1. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Dobra komunikacija – osnova dobrega posla,Grosuplje, oktober 2014
 • organizacija in izvedba delavnice za vzgojitelje na temo “NLP za vsak dan” – Dijaški dom Novo mesto, 30.10.2014
 • organizacija seminarja na temo “Poslovni bonton“- HETA Asset Resolution d.o.o. – Ljubljana, december 2014
 • organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževalno-družabnega srečanja z naslovom Poslovna ženska – multipraktik, Hotel Jelovica Bled, december 2014
 • organizacija in izvedba predavanja mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na 48. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba izobraževalnega dogodka Drobne skrivnosti predšolske vzgoje. Predavanje Marka Juhanta za Zasebni vrtec Kobacaj v dvorani OZS Grosuplje, maj 2015
 • organizacija in izvedba seminarja za knjižničarje “Komuniciranje z uporabniki različnih generacij” – Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • organizacija in izvedba 2. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Prodreti in uspeti na tujih trgih, Grosuplje, oktober 2015
 • organizacija in izvedba 3. srečanja podjetnic občine Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Od nič do uspeha, Grosuplje, 6.10. 2016
 • organizacija in izvedba projekta Promocija deficitarnih poklicev po osnovnih šolah v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno
 • Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2016
 • Seminar za pedagoške delavce na temo “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma” – Grosuplje, 19.11.2016
 • Aktivno sodelovanje na konferencah in posvetih:
 • Prispevek z naslovom “Spoznavanje talentov zaposlenih s pomočjo analize osebnostnega tipa“, 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 20.-22.marec 2013
 • Seminar za udeležence 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti - mag. Martina Šetina Čož: “Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti”,
  Portorož, 24. marec 2011
 • organizacija konference z naslovom Posel smo ljudje »Več etike – več zdravja«,
  Hotel Plaza Ljubljana, oktober 2013
 • organizacija in izvedba seminarja za vzgojiteljice vrtca Čebelica – Martina Šetina Čož:Razstresi stres“- Šentjernej, 21.2.2013
 • organizacija in izvedba predavanja Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na
  47. mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba 1. izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem,
  v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Dobra komunikacija – osnova dobrega posla, Grosuplje, oktober 2014
 • organizacija in izvedba delavnice za vzgojitelje – Martina Šetina Čož:NLP za vsak dan” – Dijaški dom Novo mesto, 30.10.2014
 • organizacija seminarja Bojana Košnik: “Poslovni bonton“- HETA Asset Resolution d.o.o. – Ljubljana, december 2014
 • organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževalno-družabnega srečanja na Bledu za vodstvo manjšega podjetja – mag. Martina Šetina Čož: Poslovna ženska – multipraktik,
  Hotel Jelovica Bled, december 2014
 • organizacija in izvedba predavanja Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje na
  48. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, september 2014
 • organizacija in izvedba izobraževalnega dogodka – Marko Juhant: Drobne skrivnosti predšolske vzgoje. Zasebni vrtec Kobacaj v dvorani OZS Grosuplje, maj 2015
 • organizacija in izvedba seminarja za knjižničarje – Martina Šetina Čož:
  “Komuniciranje z uporabniki različnih generacij”
  – Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • organizacija in izvedba izobraževalnih dnevov malega gospodarstva v Grosupljem,
  v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Prodreti in uspeti na tujih trgih. Aktivno sodelovanje CEMP GZS, OZS, SPIRIT, SID, SID Zavarovalnica, Grosuplje, oktober 2015
 • organizacija in izvedba srečanja podjetnic in poslovnih žensk občine Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Od nič do uspeha, Grosuplje, 6.10. 2016
 • organizacija in izvedba projekta »Brez njih ne gre!« - Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Vrtec Medvode, 15.11.2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož:
  “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma
  ” – Grosuplje, 19.11.2016
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož:
  “Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma
  ” – Vrtec Ig, 18.1.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Vrtec Ig, 24.1.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 1. del« –
  OŠ Voličina, 9.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 2. del« –
  OŠ Voličina, 16.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Razstresi stres” – Grosuplje, 25.3.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Obvladujem stres” – Grosuplje, 8.4.2017
 • organizacija in izvedba delavnice za pedagoške delavce – Martina Šetina Čož: “Obvladujem stres« – OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 19.4.2017
 • organizacija in izvedba projekta »Brez njih ne gre!« - Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje – september/oktober 2017
 • organizacija in izvedba srečanja podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem, v sodelovanju z Občino Grosuplje in območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje z naslovom Kako naj zraste?, Grosuplje, 5.10. 2017

in drugi…

Prijava na e-novice
Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam
Image