POLITIKA ZASEBNOSTI

 1. Uvodna določba

Izobraževalni zavod Znanje spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (angl. GDPR – General Data Protection Regulation). Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

 

Izobraževalni zavod Znanje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani https://www.iz-znanje.si, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomO prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Izobraževalni zavod Znanje, Brezje pri Grosupljem 81, 1290 Grosuplje.

 

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

 

 • Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.iz-znanje.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Izobraževalni zavod Znanje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 

 • Prijava na novice

Na naši spletni strani www.iz-znanje.si se lahko naročite na prejemanje e-novic, ki vsebujejo obvestila, vabila na dogodke ter ponudbe storitev. V ta namen vas lahko Izobraževalni zavod Znanje preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, preteklih in prihajajočih dogodkih ter drugih pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na dejavnost Izobraževalnega zavoda Znanje. O novostih vas bom obveščala obdobno, in ne bolj pogosto kot enkrat tedensko. Za pošiljanje e-novic uporabljamo platformo Mailchimp, s katero delimo vaše osebne podatke, kot so ime, priimek in e-poštni naslov, ali samo nekatere od teh. Prejemanje sporočil lahko kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so predstavljene v točki 7. – Vaše pravice.

 

 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Izobraževalni zavod Znanje se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

 1. Odjava

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali mi pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: info@iz-znanje.si.

 

 1. Obdobje hrambe

Zagotavljam vam, da vaše podatke hranim le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za namen posredovanja e-novic se hranijo do preklica.

 

 1. Način varstva vaših podatkov

Izobraževalni zavod Znanje se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Storili bomo vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani oziroma z vašim preklicem, se vaši osebni podatki v roku 15 dni nepovratno in trajno izbrišejo.

 

Ker obstajajo na spletni strani www.iz-znanje.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Izobraževalnim zavodom Znanje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

 1. Vaše pravice

Izobraževalni zavod Znanje zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Izobraževalni zavod Znanje potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve uporabe,
 • omogoči pravico do ugovora obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Izobraževalni zavod Znanje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Izobraževalni zavod Znanje se zavezuje, da bomo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

 1. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna Politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani.

Ljubljana, 25.5.2018