Pristopi učitelja do učencev z učnimi težavami – Grosuplje, 10.3.2018

mojcanovice in dogodki

Hvala za sodelovanje vsem udeleženkam, ki so s konstruktivno debato ustvarile pravo delovno ozračje… in seveda enkratnima predavateljicama Tadeji Podgorelec in Janji Vilar.