Izobraževalni zavod Znanje se že vse od svojega začetka ukvarja z organizacijo in izvedbo različnih izobraževalnih in drugih dogodkov. Naj omenimo le nekatere:

Organizacija in izvedba konferenc, srečanj, dogodkov

 • konferenca - Več etike – več zdravja, Hotel Plaza Ljubljana, oktober 2013
 • 1. izobraževalni dnevi malega gospodarstva v Grosupljem: Dobra komunikacija – osnova dobrega posla, - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, oktober 2014
 • dvodnevno izobraževalno-družabno srečanje Poslovna ženska – multipraktik, Hotel Jelovica Bled, december 2014 (za vodstvo manjšega podjetja)
 • izobraževalni dogodek  Marko Juhant: Drobne skrivnosti predšolske vzgoje. Predavanje za Zasebni vrtec Kobacaj v dvorani OZS Grosuplje, maj 2015
 • 2. izobraževalni dnevi malega gospodarstva v Grosupljem Prodreti in uspeti na tujih trgih - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje. Aktivno sodelovanje CEMP GZS, OZS, SPIRIT, SID, SID Zavarovalnica, Grosuplje, oktober 2015
 • projekt Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje »Brez njih ne gre!« – v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje – september/oktober 2016
 • projekt Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje »Brez njih ne gre!« in ekskurzija na Ulico obrti na MOS v Celju – v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje – september/oktober 2017
 • 3. srečanje podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem: Kako naj zraste? - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, 6. 10. 2016
 • 4. srečanje podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem: Od nič do uspeha - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, 5. 10. 2017
 • projekt Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci osnovnih šol v občini Grosuplje »Brez njih ne gre!« - ekskurzija na Ulico obrti na MOS v Celju – v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje – september 2018
 • poslovno podjetniški zajtrk Kaj podjetniku prinaša krožno gospodarstvo? - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, 5. 4. 2018
 • 5. srečanje podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem: Moč urejene podobe - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, 4. 10. 2018
 • projekt Promocija deficitarnih poklicev med devetošolci v OŠ Dobrepolje »Brez njih ne gre!« - predavanje za devetošolce in ekskurzija na Ulico obrti na MOS v Celje  – v sodelovanju z Občino Dobrepolje in OOZ Grosuplje – september 2019
 • 6. srečanje podjetnic in poslovnih žensk v Grosupljem: Znam poskrbeti zase?! - v sodelovanju z Občino Grosuplje in OOZ Grosuplje, 3. 10. 2019

Predavanja, seminarji, delavnice

 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, seminar za vzgojiteljice - Vrtec Čebelica Šentjernej, 21.2.2013
 • Bojana Košnik: Poslovni bonton z Bojano Košnik, seminar za zaposlene - HETA Asset Resolution, d.o.o., Ljubljana, december 2014
 • mag. Martina Šetina Čož: Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti, seminar za udeležence 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 24. 3. 2011
 • mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje,  seminar za udeležence 47. mednarodnega obrtnega sejma MOS v Celju, 13. 9. 2014
 • mag. Martina Šetina Čož: NLP za vsak dan, seminar za vzgojitelje, Dijaški dom Novo mesto, 30.10.2014
 • mag. Martina Šetina Čož: Posel smo ljudje 2, seminar za udeležence 48. mednarodnega obrtnega sejma MOS v Celju, september 2015
 • mag. Martina Šetina Čož: Komuniciranje z uporabniki različnih generacij, seminar za knjižničarje slovenskih splošnih knjižnic, Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • mag. Martina Šetina Čož: Dobra komunikacija – osnova za uspeh kurikuluma, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 19.11.2016
 • mag. Martina Šetina Čož: Komuniciranje z uporabniki različnih generacij, seminar za knjižničarje slovenskih splošnih knjižnic, Ljubljana – NUK, 13.5.2015
 • mag. Martina Šetina Čož: Poslovna ženska – multipraktik, seminar za vodstvo manjšega podjetja, Hotel Jelovica Bled, december 2014
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, seminar za vzgojiteljice - 1. skupina, Vrtec Medvode, 8.11.2016
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, seminar za vzgojiteljice - 2. skupina, Vrtec Medvode, 15.11.2016
 • mag. Martina Šetina Čož: Dobra komunikacija - osnova za uspeh kurikuluma, seminar za vzgojiteljice, Vrtec Ig, 18.1.2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Dobra komunikacija - osnova za uspeh kurikuluma, seminar za vzgojiteljice, Vrtec Ig, 24.1.2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, seminar za vzgojiteljice, Vrtec Ig, 14. 2.2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, seminar za vzgojiteljice, Vrtec Ig, 16. 2.2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Kakovostno medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje v učnem okolju je pogoj za doseganje učnih ciljev in kompetenc, prispevek za srečanje mentorjev socialne gerentologije, Alma Mater Europea - ECM, Maribor, 5. 4. 2016
 • mag. Martina Šetina Čož: Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje v kliničnem okolju, prispevek na srečanju kliničnih mentorjev, Visoka zdravstvena šola Celje, 27. 9. 2014
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 1. del« – OŠ Voličina, 9. 3. 2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres – obvladovanje stresa med pedagoškimi delavci – 2. del« – OŠ Voličina, 16. 3. 2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Obvladujem stres, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 25. 3. 2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Raztresi stres, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 8. 4. 2017
 • mag. Martina Šetina Čož: Obvladujem stres, seminar za učitelje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 19. 4. 2017
 • mag. Martina Šetina Čož, Tadeja Podgorelec: Naj bo stres motivator in ne tihi ubijalec, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 14. 4. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož, Tadeja Podgorelec: Uspešno sodelovanje učitelja/vzgojitelja s starši, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 24. 3. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož, Tadeja Podgorelec: Uspešno sodelovanje s starši, razpisani dodatni seminar za pedagoške delavce, Grosuplje, 20. 6. 2018
 • Vesna Koselj, Jasmina Kozel Harley, Mojca Vilfan: Kaj lahko učitelj/vzgojitelj stori za zmanjšanje stresa otrok?, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 10. 3. 2018
 • Tadeja Podgorelec, Janja Vilar: Pristopi učitelja do učencev z učnimi težavami, seminar za učitelje/vzgojitelje, OŠ Majšperk, 26. 2. 2018
 • Tadeja Podgorelec, Janja Vilar: Pristopi učitelja do učencev z učnimi težavami, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 10. 3. 2018
 • Tadeja Podgorelec, Petra Radujko: Inkluzija otrok z Aspergerjevim sindromom, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 13. 10. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za učitelje, OŠ Žužemberk, 30. 8. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za vzgojitelje, 1.skupina - 1.del, Vrtec Trebnje, 20. 11. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za vzgojitelje, 2.skupina - 1.del, Vrtec Trebnje, 22. 11. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za vzgojitelje, 1.skupina - 2.del, Vrtec Trebnje, 4. 12. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za vzgojitelje, 2.skupina - 2.del, Vrtec Trebnje, 6. 12. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Obvladujem stres, seminar za učitelje - 1. skupina, OŠ Brinje, Grosuplje, 27.11.2019
 • mag. Martina Šetina Čož: Obvladujem stres, seminar za učitelje - 2. skupina, OŠ Brinje, Grosuplje, 10.12.2019
 • mag. Martina Šetina Čož: Z dobro komunikacijo bo boljših medosebnih odnosov, seminar za vzgojitelje, OŠ Žužemberk - vrtec, 22. 1. 2019
 • Bojana Košnik: Poslovni bonton z Bojano Košnik, seminar za zaposlene, Biogen, d.o.o., Pharma, 15. 1. 2019
 • Bojana Košnik: Poslovni bonton z Bojano Košnik, seminar za zaposlene, Stada, d.o.o., Ljubljana, 18. 12. 2018
 • Vesna Koselj, Mojca Vilfan: Kaj lahko učitelj/vzgojitelj stori za zmanjšanje stresa otrok?, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 19. 1. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož, Tadeja Podgorelec: Naj bo stres motivator za spodbudno učno okolje (in ne tihi ubijalec), razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 9. 3. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož, Tadeja Podgorelec: Uspešno sodelovanje s starši, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 16. 2. 2019
 • Tadeja Podgorelec, Janja Vilar: Pristopi učitelja do učencev z učnimi težavami, razpisani seminar za pedagoške delavce (KATIS), Grosuplje, 30. 3. 2018
 • mag. Martina Šetina Čož: Dobra komunikacija - osnova za prijetne medosebne odnose, seminar za tehnično osebje, OŠ Brinje Grosuplje, 21.8.2019
 • mag. Martina Šetina Čož: Dobra komunikacija - osnova za prijetne medosebne odnose, seminar za tehnično osebje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 22.8.2019

in številni drugi…

Prijava na e-novice
Kontakt

Telefon:
01/7861-303, 041/604-175
E-pošta:
info@iz-znanje.si
Naslov:
Ob Grosupeljščici 1b,
1290 Grosuplje
(Dom obrtnikov)

Sledite nam
Image