ZNANJE SE PREDSTAVI

Izobraževalni zavod Znanje je zasebni zavod, ustanovljen januarja 2012, s sedežem v občini Grosuplje. Ustrezna registracija za opravljanje izobraževalnih dejavnosti v skladu z Standardno klasifikacijo dejavnosti pod šifro 85.590 (Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje) nam omogoča organizacijo in izvedbo različnih oblik izobraževalnih dogodkov za različne ciljne skupine (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, specialni pedagogi, drugi zaposleni, učenci, dijaki,…). S tem želimo prispevati svoj delež k čim večji uspešnosti vzgojno-izobraževalnega kurikuluma in s tem zadovoljstva vseh akterjev v njem.

Z znanstvenimi/strokovnimi članki sodelujemo na domačin in mednarodnih konferencah. Naši programi so praktično naravnani, na udeležence želimo prenesti izkušnje, obogatene s strokovnim znanjem. Sodelujemo s priznanimi in izkušenimi strokovnjaki, ki programom dajejo dodatno težo in učinkovitost.

Poleg osnovne dejavnosti na osnovi pogodbenega sodelovanja izvajamo pedagoško vodenje v treh zasebnih vrtcih, in sicer:

Naši poslovni prostori se nahajajo v Domu obrtnikov v Grosupljem (1.madstropje), za izvedbo izobraževalnih programov pa pogosto uporabljamo tudi predavalnici Obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje.

Veselimo se druženja in sodelovanja z vami.


Organizacijo seminarjev vodi mag. Martina Šetina Čož ter drugi zunanji sodelavci glede na vsebino organiziranega dogodka.

Mag. Martina Šetina Čož

predavateljica s področja komuniciranja in obvladovanja stresa

Martina

Ima več kot 28-letne delovne izkušnje na področju zasebne in javne sfere, gospodarstva in šolstva, v večji in manjši ustanovi, v podrejeni in nadrejeni vlogi. Občutila je razliko med statusom zaposlene osebe in statusom osebe na samostojni podjetniški poti. Dobitnica priznanja ‘Kadrovski up 2010‘.

Več!

ZAUPALI SO NAM

Ponosni smo na sodelovanje s številnimi podjetji oziroma ustanovami, med drugim:

 • Rudis Trbovlje,
 • HETA Asset Resolution Ljubljana,
 • KOPS Grosuplje,
 • O.G.I. Grosuplje,
 • Zavod za šolstvo,
 • Državni izpitni center (NPK),
 • Vrtec Čebelica Šentjernej,
 • DSO Grosuplje,
 • NUK Ljubljana,
 • Visoka šola za zdravstvo Celje,
 • UM Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
 • Višja strokovna šola Kranj,
 • PlanetGV Ljubljana,
 • Turistica – Fakulteta za turizem Portorož,
 • Višja šola za gostinstvo in turizem Bled,
 • Gorec d.o.o. Trebnje,
 • Avon Slovenija,
 • Društvo vzgojiteljev Slovenije,
 • Dijaški dom Ivan Cankarja, Ljubljana,
 • Dijaški dom Tezno Maribor,
 • Dijaški dom Novo mesto,
 • Dijaški dom Tabor, Ljubljana,
 • Dijaški dom Vič, Ljubljana,
 • Dom Janeza Boska Želimlje,
 • OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici,
 • OŠ Šmartno pod Šmarno goro,
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje,
 • OŠ Brinje Grosuplje,
 • OŠ Šempeter v Savinjski dolini,
 • Zasebni vrtec Kobacaj Grosuplje,
 • Vedis d.o.o. Grosuplje,
 • Golden Neo-Life Diamant (GNLD),
 • EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Polhov Gradec,
 • OMNIA, Barbara Tihole, s.p. Celje,
 • Visoka zdravstvena šola Celje,
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije,
 • Mednarodni obrtni sejem Celje,
 • Obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje,
 • Združenje Manager,
 • Mediade d.o.o.
 • Alma Mater Europaea Maribor,
 • Moj moj vrtec Ljubljana,
 • Mini vrtec Ljubljana,
 • Eventio, organizacija dogodkov, Urša Žorž, s.p., Nova Gorica,
 • Petra Škarja, s.p.
 • CEMP – Center za mednarodno poslovanje pri GZS,
 • SPIRIT,
 • SID – Slovenska izvozna banka,
 • Občina Grosuplje,
 • Občina Ig,
 • Občina Škofljica,
 • MOST Ljubljana,
 • VOGA Grosuplje,
 • OŠ Brinje Grosuplje,
 • OŠ Louisa Adamiča, podružnica Šmarje Sap,
 • Mizarstvo MZG d.o.o. Grosuplje,
 • Conditus d.o.o. Hrušica, Jesenice,
 • VIVO Catering d.o.o. Ljubljana,
 • Barbio’s, Barbara Meža, s.p., Grosuplje
 • DOBO, Tatjana Dobovšek, s.p., Grosuplje
 • in številni drugi.

Izjave udeležencev

Smo člani


Image